Twoja krew moje życie. | Lubicie się. Co jeszcze was łączy?

Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 22-10-2017

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI W SPRAWIE INTERNETOWEGO SYSTEMU ZALECEŃ NA KONCENTRATY CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA I DESMOPRESYNĘ dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr.

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że do dnia 31.12.2018 dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych (poza systemem) w przypadkach:

wydania leku ,,na ratunek", ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl

Wszystkie osoby chętne do oddania krwi w RCKiK w Kaliszu w poniedziałki, zapraszamy do godziny 14.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

CUD NAD WISŁĄ

Serdecznie zapraszamy krwiodawców na:

V Ogólnopolski Alert Akcji Krwiodawstwa

na hasło: „Cud nad Wisłą”

w terminie od 1 czerwca 2017 roku do 15 września 2017 roku,

 

            mając na uwadze wydarzenia z nim związane:

 • 35 rocznicę kanonizacji św. Maksymiliana Marii Kolbego i ustanowienie go Patronem HDK w Polsce (10 października 1982 r.);
 • ustanowienie 23 maja Międzynarodowym Dniem Honorowego Dawcy Krwi; (Tak postanowił Komitet Wykonawczy i Rada Administracyjna FIODS: Międzynarodowa Federacja Honorowych Dawców Krwi – Światowa Organizacja Krwiodawców w Partas (Grecja) 10 maja 1997 roku. Zaś 58 Światowa Konferencja Zdrowia w 2004 roku ustanowiła Światowy Dzień Krwiodawców i datę obchodów na  14 czerwca;
 • 97 rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej („Cudu nad Wisłą”) nad bolszewikami pod Ossowem k. Radzymina (14 -15 sierpnia 1920 roku);

W ubiegłorocznej edycji Alertu oddano w Polsce ponad 1150 litrów krwi.

           

Zapraszamy kluby HDK z całej Polski i indywidualnych krwiodawców do uczestnictwa w Alercie. Zakończymy go akcją krwiodawstwa 23 września 2017 roku w Niepokalanowie. Udział w Alercie prosimy zgłaszać ekipom pobierającym krew powołując się na hasło „Cud nad Wisłą”. Prosimy też o przesyłanie potwierdzeń indywidualnych i zbiorowych do organizatora akcji na adres e-mailowy:

henrykzajac11@gmail.com

lub  pocztowy:

Kapituła Suwerennego Orderu św. Maksymiliana Marii Kolbego,

Pl. Czarnieckiego 80m 27,

05-070 Sulejówek

 

Spośród klubów HDK, które oddadzą najwięcej krwi w ramach Alertu w okresie od 1-go czerwca do 15 września i prześlą oryginał zaświadczenia wydanego przez stację krwiodawstwa potwierdzającego ilość oddanej krwi w tym okresie, do dnia 21 września 2017 roku, wyłonimy zwycięski klub, który zostanie uhonorowany Suwerennym Orderem św. Maksymiliana Marii Kolbego.

UWAGA: W przypadku kolejnego zwycięstwa przez ten sam klub, jego władze  wskazują dwie kandydatury do wyboru przez Kapitułę: współpracującą instytucję lub osobę, którą pragną wyróżnić orderem.

Zaś indywidualnie spośród pielgrzymów, którzy dostarczą z sobą w.w. zaświadczenia wydane przez stacje krwiodawstwa lub oddadzą krew w ambulansie dnia 8 października w Niepokalanowie, rozlosujemy Odznakę Honorową Polowego Klubu Honorowych Dawców Krwi „ORLE GNIAZDO” – Sulejówek i inne upominki. Wyróżnienia zostaną wręczone w czasie uroczystości „MAKSYMILIANALIA” – Niepokalanów 2017, w dniu 23 września 2017 roku na gali wyróżnień.

To nasz dzisiejszy „Cud nad Wisłą” A.D. 2017, poprzez który, pamiętamy, że „ONI ODDAWALI ŻYCIE ZA OJCZYZNĘ MY ODDAJEMY KREW DLA BLIŹNICH”, bo przecież wiele osób czuje, że jest, ten nasz „DAR KRWI – DAREM ŻYCIA W IMIĘ BOŻE”.

Komitet Organizacyjny

Ogólnoposkich Spotkań Środowisk Kolbiańskich

„MAKSYMILIANALIA” – Niepokalanów 2017