Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 18-07-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -
Wszystkie osoby chętne do oddania krwi w RCKiK w Kaliszu w poniedziałki, zapraszamy do godziny 14.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla uczestników Programu Lojalnościowego

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla uczestników Programu Lojalnościowego

Na podstawie art.13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej : RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu ul. Kaszubska 9, e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl, tel. 62 76 73 889
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu: e-mail iod@krwiodawstwo.kalisz.pl
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) (tj. zgody osoby, której dane dotyczą) w celach marketingowych i informacyjnych w szczególności związanych z Programem Lojalnościowym.
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do Programu Lojalnościowego.
 8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podwykonawcy administratora.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.