Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 18-11-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

Oznaczenie grup krwi

Oznaczenie grup krwi w układach AB0 i Rh

U każdej osoby na powierzchni krwinek czerwonych istnieją antygeny, które decydują o przynależności do określonej grupy krwi. Można oznaczyć 4 podstawowe grupy krwi:

 • grupa 0 – brak antygenów A i B
 • grupa A – istnieje antygen A
 • grupa B – istnieje antygen B
 • grupa AB – istnieje antygen A i B

Oprócz antygenów na krwinkach czerwonych w surowicy krwi znajdują się naturalne przeciwciała skierowane przeciwko nieobecnemu antygenowi, np.

 • grupa 0 – przeciwciała anty-A i anty-B
 • grupa A – przeciwciała anty-B
 • grupa B – przeciwciała anty-A
 • grupa AB – nie posiada przeciwciał

 

Czynnik Rh

Na krwinkach czerwonych oprócz antygenów ABO u 85% ludzi występuje antygen Rh-D, który określa przynależność do grupy Rh dodatniej. U pozostałych 15% czynnik ten nie występuje i zalicza się ich do grupy Rh ujemnej.

Grupa krwi Częstotliwość
występowania (%)
A+ 32%
0+ 31%
B+ 15%
AB+ 7%
A- 6%
0- 6%
B- 2%
AB- 1%