Twoja krew moje życie. | Lubicie się. Co jeszcze was łączy?

Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 22-10-2017

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI W SPRAWIE INTERNETOWEGO SYSTEMU ZALECEŃ NA KONCENTRATY CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA I DESMOPRESYNĘ dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr.

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że do dnia 31.12.2018 dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych (poza systemem) w przypadkach:

wydania leku ,,na ratunek", ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl

Wszystkie osoby chętne do oddania krwi w RCKiK w Kaliszu w poniedziałki, zapraszamy do godziny 14.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Uprawnienia Krwiodawców

Dawcy, który chociaż raz oddał honorowo krew, przysługuje tytuł Honorowy Dawca Krwi.

Takiej osobie, oprócz tytułu i legitymacji Honorowy Dawca Krwi (wydawanej przez odpowiednią jednostkę publicznej służby krwi), przysługuje również:

 • ekwiwalent kaloryczny w wysokości 4500 kcal, zwykle w formie czekolad lub innych produktów żywnościowych,
 • zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy,
 • zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do nabliższej jednostki publicznej służby krwi,
 • zwolnienie z pracy lub zajęć lekcyjnych w dniu, w którym oddaje krew
 • otrzymanie wyników badań krwi.
 • ulga podatkowa za oddaną krew jako darowiznę

 

Tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi nadawany jest po oddaniu następujących ilości krwi pełnej lub jej składników, odpowiednio przeliczonych:

Nazwa odznaki Ilość oddanej krwi w litrach
Kobiety Mężczyźni
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi IIIo 5 6
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi IIo 10 12
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Io 15 18
Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” oraz ordery i odznaczenia państwowe 18 20

 

Podstawą przeliczania składników krwi jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy krwi otrzymanie tytułów i odznak honorowych (DZ. U. 21/2006, poz. 163).

1 litr krwi pełnej to:

 • 3 litry osocza,
 • 2 donacje krwinek płytkowych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego,
 • 0,5 donacji krwinek białych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego,
 • 2 jednostki krwinek czerwonych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego.

 

Ponadto

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi jest uprawniony do bezpłatnego zaopatrzenia w leki podstawowe i uzupełniające do wysokości urzędowych limitów cen, a także w leki, które zasłużony Honorowy Dawca Krwi może stosować w związku z oddawaniem krwi (listę leków ustala Ministerstwo Zdrowia).

ZHDK ma prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz z usług farmaceutycznych w aptekach.

Niektóre samorządy miejskie wprowadzają bezpłatne bilety w komunikacji miejskiej dla zasłużonych honorowych dawców krwi. Kryteria przyznawania prawa do bezpłatnych przejazdów są różne w różnych miastach. W Kaliszu, Ostrowie, Krotoszynie przejazdy w komunikacji miejskiej są bezpłatne po oddaniu 18 litrów krwi/ tylko dla mieszkańców tych miast/ w Koninie po 20 litrach.