Twoja krew moje życie. | Lubicie się. Co jeszcze was łączy?

Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 17-12-2017

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI W SPRAWIE INTERNETOWEGO SYSTEMU ZALECEŃ NA KONCENTRATY CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA I DESMOPRESYNĘ dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr.

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że do dnia 31.12.2018 dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych (poza systemem) w przypadkach:

wydania leku ,,na ratunek", ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl

Wszystkie osoby chętne do oddania krwi w RCKiK w Kaliszu w poniedziałki, zapraszamy do godziny 14.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Cennik

Opłaty za krew i jej składniki obowiązuje od 01.01.2016r.

Skrót Nazwa Jedn. ml Cena
KPK Krew Pełna Konserwowana 1 jedn. 450±10ml 275,-
NU KPK Napromieniowana, Ubogoleukocytarna Krew Pełna Konserwowana do transfuzji wymiennej 1 jedn. 471,-
NU KPK Napromieniowana, Ubogoleukocytarna Krew Pełna Konserwowana do transfuzji wymiennej 0,2 jedn. 327,-
NU KPK Napromieniowana, Ubogoleukocytarna Krew Pełna Konserwowana do transfuzji wymiennej 0,6 jedn. 399,-
NUR KPK  Napromieniowana, Ubogoleukocytarna Rekonstytuowana Krew Pełna Konserwowana do transfuzji wymiennej 1 jedn. 564,-
NUR KPK Napromieniowana, Ubogoleukocytarna Rekonstytuowana Krew Pełna Konserwowana do transfuzji wymiennej 0,2 jedn. 420,-
NUR KPK Napromieniowana, Ubogoleukocytarna Rekonstytuowana Krew Pełna Konserwowana do transfuzji wymiennej 0,6 jedn. 492,-
 KKCz Koncentrat Krwinek Czerwonych bez kożucha leukocytarno – płytkowego 1 jedn. 300±100 ml 180,-
KKCz Koncentrat Krwinek Czerwonych porcja pediatryczna 0,2 jedn. 81,-
KKCz Koncentrat Krwinek Czerwonych porcja pediatryczna 0,6 jedn. 153,-
NKKCz Napromieniowany Koncentrat Krwinek Czerwonych 1 jedn. 206,-
NKKCz Napromieniowany Koncentrat Krwinek Czerwonych – porcja pediatryczna 0,2 jedn. 107,-
NKKCz Napromieniowany Koncentrat Krwinek Czerwonych – porcja pediatryczna 0,6 jedn. 179,-
UKKCz Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Czerwonych 1 jedn. 263,-
 UKKCz Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Czerwonych – porcja pediatryczna 0,2 jedn. 164,-
 UKKCz Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Czerwonych – porcja pediatryczna 0,6 jedn.  236,-
 NU KKCz Napromieniowany Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Czerwonych 1 jedn. 289,-
 NU KKCz Napromieniowany Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Czerwonych- porcja pediatryczna 0,2 jedn. 190,-
NU KKCz Napromieniowany Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Czerwonych- porcja pediatryczna 0,6 jedn. 262,-
 PKKCz Przemywany Koncentrat Krwinek Czerwonych 1x 276,-
 PKKCz Przemywany Koncentrat Krwinek Czerwonych 2x 372,-
 PKKCz Przemywany Koncentrat Krwinek Czerwonych 3x 468,-
 UKKP Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej 1 jedn. 220,-
 UKKP Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej 2 jedn. 310,-
UKKP Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej 6 jedn. 670,-
 NU KKP Napromieniowany Ubogoleukocytarny KKP otrzmywany z krwi pełnej 1 jedn. 246,-
NU KKP Napromieniowany Ubogoleukocytarny KKP otrzmywany z krwi pełnej 2 jedn. 336,-
NU KKP Napromieniowany Ubogoleukocytarny KKP otrzmywany z krwi pełnej 6 jedn. 696,-
NUR KKP Napromieniowany Ubogoleukocytarny Rekonstytuowany KKP otrzymywany z krwi pełnej 1 jedn. 521,-
NUR KKP Napromieniowany Ubogoleukocytarny Rekonstytuowany KKP otrzymywany z krwi pełnej 2 jedn. 611,-
NUR KKP Napromieniowany Ubogoleukocytarny Rekonstytuowany KKP otrzymywany z krwi pełnej 6 jedn. 971,-
UR KKP Ubogoleukocytarny Rekonstytuowany KKP otrzymywany z krwi pełnej 1 jedn. 495,-
UR KKP Ubogoleukocytarny Rekonstytuowany KKP otrzymywany z krwi pełnej 2 jedn.  585,-
UR KKP Ubogoleukocytarny Rekonstytuowany KKP otrzymywany z krwi pełnej 6 jedn.  945,-
MU KKP Mrożony Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej 1 jedn. 385,-
MU KKP Mrożony Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej 2 jedn. 475,-
MU KKP Mrożony Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej 6 jedn. 835,-
MR UKKP Mrożony Rekonstytuowany Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej 1 jedn. 660,-
MR UKKP Mrożony Rekonstytuowany Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej 2 jedn.  750,-
MR UKKP Mrożony Rekonstytuowany Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej 6 jedn. 1.110,-
 UKKP-Af Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych z aferezy 1 prep=6 jedn 1.111,-
 FFP Osocze świeżo – mrożone z krwi pełnej po karencji 1 jedn. 137,-
 FFP Osocze Świezo Mrożone – porcja pediatryczna po karencji 0,2 jedn. 92,40
 FFP Osocze Świezo Mrożone – porcja pediatryczna po karencji 0,4 jedn. 114,80
Krioprecypitat 1jedn. 220,-
Krwioupust 32,-
Plazmafereza lecznicza – przy łóżku chorego 960,-
Plazmafereza lecznicza – wykonana w RCKiK w Kaliszu 540,-
Pojedyńcze oznaczenie poziomu czynnika VIII 180,-
Pojedyńcze badanie RNA-HCV, DNA-HBV 330,-

 

 1. Do ceny składników napromieniowanych dolicza się koszty transportu Kalisz – Poznań – Kalisz
 2. Na indywidualne zamówienia lekarzy wykonujemy wszystkie składniki przewidziane przepisami wg indywidualnych kalkulacji.