Twoja krew moje życie. | Lubicie się. Co jeszcze was łączy?

Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 17-12-2017

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI W SPRAWIE INTERNETOWEGO SYSTEMU ZALECEŃ NA KONCENTRATY CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA I DESMOPRESYNĘ dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr.

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że do dnia 31.12.2018 dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych (poza systemem) w przypadkach:

wydania leku ,,na ratunek", ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl

Wszystkie osoby chętne do oddania krwi w RCKiK w Kaliszu w poniedziałki, zapraszamy do godziny 14.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Wykrywanie obecności inhibitora cz.VIII

Informuję, że od dnia 01.03.2014 r. w RCKiK w Kaliszu będzie można wykonać badanie ,,Test korekcji w diagnostyce wykrywania obecności inhibitora cz. VIII”.

 

1. Osoby do kontaktu:

 • Ewa Melka – Foltyńska
 • Małgorzata Tarnawska
 • Ewa Złociak
 • Agata Karkos – Janiszewska
 • Joanna Sobczak

 

2. Zastosowanie testu korekcji –diagnostyka przedłużonego czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji (PTT)

 • izolowane przedłużenie PTT u osoby, u której nagle rozwinęła się skaza krwotoczna,może być związane z nabytym inhibitorem czynnika VIII
 • prawdopodobieństwo nabytej hemofilii (AH, acquired haemophilia) jest szczególnie duże, jeśli objawy skazy dotyczą pacjenta powyżej 65 roku życia, kobiety w płogu, chorego na nowotwór złośliwy lub pacjenta z chorobą autoimmunologiczną – u pacjenta z AH stwierdza się zazwyczaj 2-3 krotne przedłużenie aPTT¹
 • według międzynarodowych zaleceń w celu rozpoznania inhibitora czynnika VIII należy w pierwszej kolejności wykonać test korekcji
 • dla inhibitora czynnika VIII charakterystyczne jest izolowane zmniejszenie aktywności czynnika VIII do 0-15% normy
 • antykoagulant tocznia może być przyczyną fałszywie obniżonej aktywności czynników VIII i IX, istnieje również możliwość współistnienia inhibitora czynnika VIII z LA

 

3. Pobranie próbek do badań poza RCKiK

 • krew żylną należy pobrać do dwóch probówek na 3,2% cytrynian sodu i natychmiast dostarczyć do RCKiK w Kaliszu (w ciągu 2 godz od pobrania próbki, należy ją dostarczyć do RCKiK)
 • pobrane próbki transportować w temperaturze 2-6ºC

 

4. Postępowanie z próbkami na terenie RCKiK

 • po dostarczeniu próbek do RCKiK należy je odwirować w temperaturze 4ºC, 15 min, 3000obr/min – wirówka Eppendorf
 • osocze po odwirowaniu natychmiast odciągnąć i przystąpić do badania
 • jeżeli, nie jest możliwe wykonanie badania natychmiast po otrzymaniu próbki pacjenta, należy odciągnięte osocze natychmiast zamrozić w temperaturze -20ºC

 

5. Godziny wykonywania badań

 • dostarczenie próbki do RCKiK w Kaliszu – przez całą dobę
 • pobranie próbki od pacjenta na terenie RCKiK w Kaliszu – codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 14:30
 • wykonanie badania i otrzymanie wyniku  – codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 14:30

 

6.Cena badania

 • 50,00 zł