Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 18-11-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

Wysokość opłat za krew i jej składniki w 2019 r

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew  i jej składniki (Dz.U. z dnia 29.08.2018r., poz. 1662), z dniem 1 stycznia 2019 roku wprowadza się nowe opłaty za wydawaną w RCKiK w Kaliszu krew i jej składniki.

 

 

L.p.

 

Rodzaj składnika krwi

Jednostka miary Opłata w PLN (netto) Wykaz usług (atrybutów) dla składnika krwi Nr atrybutu
1. Krew Pełna Konserwowana 1 j. 275,00 Napromieniowanie 2
 

2.

 

Koncentrat Krwinek Czerwonych z krwi pełnej

 

1 j.

 

186,00

Napromieniowanie

Filtrowanie

Przemywanie

Rekonstytuowanie

Podział

2

3a

5

4

6

 

3.

 

Koncentrat Krwinek Czerwonych z aferezy – KKCz z aferezy

 

1 j.

 

263,00

Napromieniowanie

Filtrowanie

Przemywanie

Rekonstytuowanie

Podział

2

3a

5

4

6

 

4.

 

Zlewany Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych uzyskany z jednostki krwi pełnej (od 5 dawców)*

 

1 j.

1 op.

 

 

90,00

450,00

 

Napromieniowanie

Filtrowanie

Przemywanie

Rekonstytuowanie

Podział

2

3b

5

4

6

 

5.

 

Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych z aferezy (składnik zawsze ubogoleukocytarny)

 

1 dawka terapeutyczna

 

1.111,00

Napromieniowanie

Przemywanie

Rekonstytuowanie

Podział

2

5

4

6

6. Osocze świeżo mrożone z krwi pełnej 1 j. 100,00 Karencja

Podział

1

6

7. Osocze świeżo mrożone z aferezy 1 j. 100,00 Karencja

Podział

1

6

8. Krioprecypitat 1 j. 195,00 Karencja 1
9. Osocze bez AHG po karencji 1 j. 75,00

* W przypadku płytek zlewanych od innej ilości dawców opłata będzie odpowiednio korygowana zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16.08.2018 r. (Dz. U. z 29.08.2018 r., poz. 1662)

 

Opłaty za usługi (atrybuty)

Nr atrybutu Usługa dodatkowa Opłata w PLN
1 Karencja (jednostka) 25,00
2 Napromieniowanie KKCz (jednostka)

Napromieniowanie KKP (jednostka terapeutyczna)

26,00
3a Filtrowanie KKCz 83,00
3b Filtrowanie dawki terapeutycznej KKP (od 5 dawców)* 130,00
4 Rekonstytuowanie składnika krwi 138,00
5 Przemywanie (jednostka) 96,00
6 Podział pojemnika 45,00

*W przypadku filtrowania 1 jednostki KKP otrzymanego z krwi pełnej – cena 26,00 zł.

*Do opłat za preparaty napromieniowane dolicza się koszty transportu Kalisz – Poznań – Kalisz.

 

Porcje pediatryczne dla KKCz z krwi pełnej dostępne będą w następujących przedziałach objętościowych:

Objętość Część jednostki Opłata KKCz
0 – 50 ml 0,2 37,20
51 – 80 ml 0,4 74,40
81 – 120 ml 0,6 111,60
121 – 200 ml 0,8 148,80

W przypadku napromieniowania zostanie doliczona opłata za usługę

Porcje pediatryczne dla FFP po karencji dostępne będą w następujących przedziałach objętościowych:

Objętość Część jednostki Opłata KKCz
5 – 100 ml 0,3 37,50