Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 22-03-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -
Wszystkie osoby chętne do oddania krwi w RCKiK w Kaliszu w poniedziałki, zapraszamy do godziny 14.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Konferencja marzec 2018

W dniu 01.03.2018 RCKiK w Kaliszu przy współudziale duńskiej firmy Novo Nordisk oddział Polsce, zorganizowano konferencję naukowo – szkoleniową, zatytułowaną :postępowanie z pacjentem ze skazą krwotoczną”. Wśród zaproszonych gości byli: Prof. dr hab. N. med. Magdalena Łętowska, dr Ewa Stefańska – Windyga, mecenas Wojciech Wojtal specjalista prawa medycznego.

Pani prof. M. Łętowska oraz Pani dr E. Stefańska–Windyga z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii przybliżyły lekarzom z naszego regionu, tematykę postępowania z pacjentami ze skazami krwotocznymi. Z kolei pan mecenas Wojciech Wojtal omówił wybrane aspekty prawne prawa medycznego związanego z tematyką prelekcji.

Serdecznie dziękujemy przybyłym gościom za liczny udział w konferencji.

Konferencja