Twoja krew moje życie. | Lubicie się. Co jeszcze was łączy?

Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 23-09-2017

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI W SPRAWIE INTERNETOWEGO SYSTEMU ZALECEŃ NA KONCENTRATY CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA I DESMOPRESYNĘ dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr.

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że do dnia 31.12.2018 dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych (poza systemem) w przypadkach:

wydania leku ,,na ratunek", ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl

Wszystkie osoby chętne do oddania krwi w RCKiK w Kaliszu w poniedziałki, zapraszamy do godziny 14.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Koźminianie świętowali :)

W sali bankietowej Nasycalni Podkładów dnia 26 listopada br. odbyło się uroczyste spotkanie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Koźminie Wielkopolskim. Podsumowaliśmy tegoroczną jak i 8-letnią działalność Klubu. Spotkanie otwarła oraz powitała zaproszonych gości i krwiodawców W-ce Prezes Klubu Koleżanka Grażyna Tacka. Część artystyczną wykonał zespół „No Name Kids” pod kierownictwem Adama Mazurowskiego. Jak pokazał bieżący rok i lata poprzednie, krew jest potrzebna nie tylko w okresie letnich wakacji ale każdego dnia i to w dużych ilościach dla poszkodowanych w wypadkach, chorym podczas operacji, przeszczepów narządów, ludziom których nie znamy. Jest to lek, którego nie da się zastąpić różnego rodzaju syntetykami. W głównej mierze od honorowych dawców krwi zależy, czy ktoś kiedyś będzie mógł po prostu żyć. Aby krwi nigdy nie zabrakło w strukturach Polskiego Czerwonego Krzyża działają kluby HDK, których zadaniem jest propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz pomaganie potrzebującym poprzez organizowanie między innymi zbiórek krwi podczas otwartych akcji poboru, której nigdy nie jest za dużo. W strukturach tych od 28 lutego 2008r. działa również nasz Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim. Po 8 latach działalności klub liczy ponad 110 czynnych krwiodawców oraz wolontariuszy i cały czas jest to tendencja wzrostowa. Przez ten okres działalności zorganizowaliśmy siedemnaście Otwartych Akcji Poboru Krwi nad którymi patronat honorowy sprawował Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Pan Maciej Bratborski za co jesteśmy wdzięczni. Jak się okazało były to największe akcje w powiecie. W bieżącym roku zorganizowaliśmy dwie kolejne otwarte akcje poboru krwi w koźmińskim Klubie Seniora: 24 kwietnia oraz 28 sierpnia w których krew oddało 101 i 91 dawców i od których pobrano 86,4 litra tego bezcennego leku. Łącznie w siedemnastu akcjach 1477 dawców oddało 664 litry krwi. Natomiast w punkcie krwiodawstwa w tym roku krwiodawcy oddali na konto naszego klubu 9,9 litra krwi oraz 12,8 litra osocza. Od chwili powstania klubu do dnia dzisiejszego na koncie klubu zgromadziliśmy już 718,65 litra krwi oraz 42,2 litra osocza – jest to wspaniały wynik osiągnięty w dotychczasowym okresie działalności. Powstanie Klubu HDK PCK przy UMiG w Koźminie Wielkopolskim oraz jego sukcesy byłyby niemożliwe, gdyby nie aprobata oraz wsparcie Burmistrza Miasta i Gminy Pana Macieja Bratborskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Justyna Zaradniaka jak również pomoc ze strony pracowników OR PCK w Krotoszynie. W imieniu krwiodawców dziękuję wszystkim za współpracę i pomoc. Podziękowania kieruję do redakcji Gazety Krotoszyńskiej za patronat medialny wszystkich akcji oraz pomoc w propagowaniu honorowego krwiodawstwa w naszej lokalnej społeczności. Podziękowania kieruję do wszystkich proboszczów parafii z naszej gminy za rozpropagowanie działalności klubu. Sukcesy klubu nie miałyby miejsca gdyby nie ofiarodawcy, którzy wspierają od początku nasze akcje fundując nagrody i upominki dla honorowych dawców. Wam drodzy krwiodawcy oraz wszystkim, którzy wspierają honorowe krwiodawstwo w naszej społeczności z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa życzę dużo zdrowia, satysfakcji z dobrze spełnionej misji, jaką jest ratowanie życia i zdrowia oraz pomyślności w życiu zawodowym i rodzinnym.
Kończąc chciałbym zacytować słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w 2004r., z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy: „Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia… Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata”. Podczas spotkania wręczono odznakę „Zasłużony HDK” po 6 litrach Panu Danielowi Tacka. Po uroczystym poczęstunku krwiodawcy bawili się do późnych godzin wieczornych. Do tańca przygrywał zespół EQUADOR.

Tekst i zdjęcia: Wiesław Głuszek15167493_1296783640394891_5140499967238419220_o15195827_1296784833728105_503957998900810290_o15235890_1296782863728302_4168555789599920048_o15253398_1296784327061489_1877283113707971809_n 15272032_1296783560394899_1907379352958536778_o