Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 25-06-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -
Wszystkie osoby chętne do oddania krwi w RCKiK w Kaliszu w poniedziałki, zapraszamy do godziny 14.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Krew Karta

Zasady wydawania kart z wpisaną grupą krwi przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu

 1. Wszyscy dawcy, którzy oddali minimum 10 litrów krwi i aktualnie są dawcami czynnymi (oddawali krew w czasie ostatnich dwunastu miesięcy), w dniu ponownego oddania krwi otrzymują kartę z grupą krwi nieodpłatnie.
 2. Pozostali dawcy, otrzymują ją nieodpłatnie po trzecim kolejnym oddaniu w ciągu 12 m-cy.
 3. Dawcy, którzy z powodu wieku lub względów zdrowotnych nie są już dawcami czynnymi, a mają oddane min. 20 litrów krwi otrzymują kartę nieodpłatnie.
 4. Dla dawców, którzy oddali krew mniej niż trzy razy w ciągu ostatnich 12 m-cy odpłatność za kartę wynosi 49 zł.
 5. Dla osób niebędących dawcami odpłatność za oznaczenie grupy krwi i wydanie karty wynosi 52 zł.
 6. Odpłatność za wydanie duplikatu karty, jeśli oznaczenie grupy krwi zostało wykonane w RCKiK w Kaliszu wynosi  20 zł.
 7. W przypadku zmiany nazwiska ponowne wydanie karty następuje nieodpłatnie.
 8. Zgłoszenie dotyczące wydania karty przyjmowane jest w Rejestracji.