Informujemy, że Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie wykonują testów na obecność koronawirusa!

Ministerstwo Zdrowia – pismo do świadczeniodawców

Przejdź do treści