Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 21-10-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

Badania komercyjne

Cennik  badań  laboratoryjnych

 

I Badania  serologiczne

 

 1. Kontrola antygenów AB0 i Rh-D                                                                                 12,-
 2. Oznaczanie grupy krwi układu AB0 i Rh-D                                                               16,-
 3. Oznaczenie grupy krwi układu AB0 i RhD mikrotestem
  kolumnowym firmy Dia-Med ID                                                                                 33,-
 4. Oznaczenie fenotypu Rh i K metodą probówkową                                                50,-
 5. Oznaczenie fenotypu Rh i K mikrotestem kolumnowym
  firmy Dia Med. ID                                                                                                          60,-
 6. Badanie w kierunku obecności przeciwciał
  odpornościowych metodą probówkową                                                                   40,-
 7. Próba zgodności serologicznej z 1 dawcą PTA LISS                                                 20,-
 8. Próba zgodności serologicznej z 1 dawcą PTA DiaMed                                           25,-
 9. Wykrywanie przeciwciał mikrotestem kolumnowym
  Dia Med. NaCl                                                                                                                 35,-
 10. Wykrywanie przeciwciał mikrotestem kolumnowym
  Dia Med PTA                                                                                                                   48,-
 11. Identyfikacja przeciwciał w PTA LISS                                                                           50,-
 12. Identyfikacja przeciwciał w PTA PEG                                                                           55,-
 13. Identyfikacja przeciwciał w teście mikrokolumnowym
  Dia Med Enzym                                                                                                               75,-
 14. Identyfikacja przeciwciał w teście mikrokolumnowym
  Dia Med PTA                                                                                                                    80,-
 15. Identyfikacja przeciwciał w teście mikrokolumnowym
  Dia Med PTA IgG                                                                                                             85,-
 16. BTA z surowicą antyglobulinową poliwalentną
  metodą probówkową                                                                                                    18,-
 17. BTA z surowicą poliwalentną przy użyciu
  testu kolumnowego Dia Med                                                                                       20,-
 18. BTA wykonany testem kolumnowym przy użyciu karty
  IgG, IgA,IgM,C3c,C3d                                                                                                      55,-
 19. Oznaczenie antygenu D słabe                                                                                      35,-
 20. Miano przeciwciał w surowicy                                                                                     60,-
 21. Eluat                                                                                                                                  50,-
 22. Autoabsorbcja autoprzeciwciał jednokrotna                                                             30,-
 23. Alloabsorbcja autoprzeciwciał jednokrotna                                                               35,-
 24. Identyfikacja przeciwciał w 0,9% NaCl                                                                         30,-
 25. Oznaczenie fenotypu z układu Duffy/Fy/                                                                    55,-
 26. Oznaczenie fenotypu z układu Kidd /Jk/                                                                      40,-
 27. Oznaczenie fenotypu z układu Lewis /Le/                                                                   54,-
 28. Oznaczenie fenotypu z układu MN                                                                              25,-
 29. Oznaczenie fenotypu z układu Ss                                                                                60,-
 30. Oznaczenie fenotypu z układu P                                                                                  31,-
 31. Oznaczenie antygenu k /cellano/                                                                                 40,-
 32. Oznaczenie fenotypu antygen profil I
  -P1,-Lea,-Leb,-Lua,-Lub                                                                                                   70,-
 33. Oznaczenie antygen profil II -k,-Kpa,-Kpb,-Jka,-Jkb                                                   70,-
 34. Oznaczenie fenotypu z układu Lutheran LuLub                                                      70,-
 35. Oznaczanie fenotypu z układu Kell: -Kpa , -Kp                                                        70,
 36. Absorpcja substancją grupową Lewis i badanie surowicy po absorpcji               60,-
 37. Rozdział krwinek autologicznych od przetoczonych
  z zastosowaniem wirówki hematokrytowej                                                               25,-
 38. Test Donata – Landstainera /dwufazowe hemolizyny/                                          127,-
 39. Identyfikacja przeciwciał typu zimnego /Ii/                                                                89,-
 40. Oznaczanie antygenu A1                                                                                              10,-
 41. Badanie w kierunku słabej odmiany w układzie AB0                                            300,-
 42. Konflikt w układzie AB0                                                                                              140,-
 43. Oznaczanie przeciwciał skierowanych do antygenów HLA kl.I
  i przeciwciał przeciwpłytkowych przy użyciu testu PAKPLUS                               850,-
 44. Wydanie Krew – Karty po dwukrotnym oznaczeniu grupy krwi i przeciwciał      80,-
 45. Wydanie Krew – Karty przy jednym oznaczeniu grupy krwi, po przedłożeniu

ważnego dokumentu  /oryginalnego z wynikiem oznaczenia grupy krwi /                   60,-

46. Wybranie krwi fenotypowo zgodnej /jedna jednostka/                                             20,-

 

II Analityka ogólna

 

 1. OB.                           7,-
 2. Morfologia             12,-
 3. Białko całkowite    7,-

 

III Inne usługi

 

 1. Krwioupust                                                                    32,-
 2. Plazmafereza lecznicza*                                           540,-
 3. Pojedyncze oznaczenie poziomu czynnika VIII    180,-

 

*Do ceny plazmaferezy leczniczej dolicza się koszty transportu