Twoja krew moje życie. | Lubicie się. Co jeszcze was łączy?

Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 17-12-2017

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI W SPRAWIE INTERNETOWEGO SYSTEMU ZALECEŃ NA KONCENTRATY CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA I DESMOPRESYNĘ dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr.

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że do dnia 31.12.2018 dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych (poza systemem) w przypadkach:

wydania leku ,,na ratunek", ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl

Wszystkie osoby chętne do oddania krwi w RCKiK w Kaliszu w poniedziałki, zapraszamy do godziny 14.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Badania komercyjne

Nazwa Cena
Kontrola antygenów AB0 i Rh – D 12,-
Oznaczenie grupy krwi układu AB0 i Rh -D 16,-
Oznaczenie grupy krwi układu AB0 i Rh -D mikrotestem kolumnowym firmy Dia-Med. ID 33,-
Oznaczenie fenotypu Rh i K : metodą probówkową 50,-
Oznaczenie fenotypu Rh i K mikrotestem kolumnowym firmy Dia-Med. ID 60,-
Badanie w kierunku obecności przeciwciał odpornościowych metoda probówkową 40,-
Próba zgodności serologicznej z 1 dawcą LEN-PTA LISS 20,-
BTA z surowicą poliwalentną przy uzyciu testu kolumnowego Dia Med 20,-
Próba zgodności serologicznej z 1 dawcą LEN-PTA Dia-Med. 25,-
Wykrywanie przeciwciał mikrotestem kolumnowym Dia-Med. NaCl 35,-
Wykrywanie przeciwciał mikrotestem kolumnowym Dia-Med. PTA 48,-
Oznaczenie fenotypu z ukladu Ss 60,-
Identyfikacja przeciwciał w PTA – LISS 50,-
Identyfikacja przeciwciał w PTA – PEG 55,-
Identyfikacja przeciwciał w teście mikrokolumnowym Dia-Med. ENZ 75,-
Identyfikacja przeciwciał w teście mikrokolumnowym Dia-Med PTA. 80,-
Identyfikacja przeciwciał teśćie mikrokolumnowym Dia Med PTA IgG . 85,-
BTA z surowicą antyglobulinową poliwalentną metodą probówkową 18,-
BTA wykonywany testem kolumnowym przy uzyciu karty IgG, JgA, JgM, C3c, C3d 55,-
Alloabsorbcja autoprzeciwciał jednokrotna 35,-
Oznaczenie antygenu D – słabe 35,-
Miano przeciwciał w surowicy 60,-
Eluat 50,-
Oznaczenie fanotypu z układu MN 25,-
Autoabsorbcjia autoprzeciwciał jednokrotna 30,-
Oznaczenie fenotypu z układu Lewis /Le/ 54,-
Identyfikacja przeciwciał w 0,9 % Na Cl 30,-
Oznaczenie fenotypu z układu Duffy (Fy) 55,-
Oznaczenie fenotypu z układu Kidd (Jk) 40,-
Absorpcja substancą grupową Lewis i badanie surowicy po absorpcji 60,-
Rozdział krwinek autologicznych od przetoczonych z zastosowaniem wirówki hematokrytowej 25,-
test Donata- Landsteiner (dwufazowe-hemolizyny) 127,-
Identyfikacja przeciwciał typu zimnego /Ii/ 89,-
Oznaczanie antygenuA1 10,-
Badanie w kierunki słabej odmiany w układzie AB0 300,-
Konflikt w układzie AB0 140,-
Oznaczenie przeciwciał skierowanych do antygenów HLA kl. I i przeciwcial przeciwpłytkowych przy użyciu testu PAKPLUS 800,-
Oznaczenie i wpis grupy krwi na kartkę KREWKARTA 52,-
Wydanie karty KREWKARTA i wykonanie jednego oznaczenia grupy krwi /uwzględnienie drugiego badania grupy krwi w wiarygodnym dokumencie 49,-
Wybranie krwi fenotypowio zgodnej/jedna jednostka 20,-
Dobieranie krwi do przetoczenia z wyszukiwanie poszczególnych antygenów: -oznaczenie antygenu C 10,-
Oznaczenie antygenu c 10,-
oznaczenie antygenu Cw 11,-
oznaczenie antygenu E 10,-
oznaczenie antygenu e 10,-
oznaczenie antygenu Fya 40,-
oznaczenie antygenu Fyb 40,-
oznaczenie antygenu Jka 15,-
oznaczenie antygenu Jkb 15,-
oznaczenie antygenu K 15,-
Oznaczenie fenotypu antygen profil I P1, Lea,Leb,Lua,Lub 70,-
Oznaczenie antygen profil II -k, Kpa, Kpb, Jka, Jkb 70,-
Oznaczenie antygen profil III – MN, S, s, Fya, Fyb 60,-
Oznaczanie fenotypu z układu P 31,-
Oznaczanie antygenu k (cellano) 40,-
oznaczenie antygenu Le 15,-
oznaczenie antygenu MN 11,-
oznaczenie antygenu P1 12,-
Konflikt w układzie AB0 140,-
oznaczenie antygenu S 20,-
oznaczenie antygenu s 40,-

Do ceny badań wykonywanych w czasie dyżuru tj. w godz. od 14:30 do 7:00 oraz niedzielę, święta i dni wolne od pracy dolicza się 40% ceny podstawowej