Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 18-11-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

Dział Preparatyki i Ekspedycji

 Pracownia Preparatyki

Kierownik – mgr Małgorzata Tarnawska – diagnosta laboratoryjny, specjalista IIº w zakresie Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej

tel. 62 76 79 421 lub 422

Do zadań Pracowni Preparatyki należy:

 1. wytwarzanie składników krwi:
  • Koncentratu Krwinek Czerwonych w roztworze wzbogacającym,
  • Koncentratu Krwinek Czerwonych w roztworze wzbogacającym pozbawionym kożuszka leukocytarno-płytkowego,
  • Ubogoleukocytarnego Koncentratu Krwinek Czerwonych w roztworze wzbogacającym,
  • Przemywanego Koncentratu Krwinek Czerwonych,
  • Przemywanego Ubogoleukocytarnego Koncentratu Krwinek Płytkowych,
  • Krwi pełnej rekonstytuowanej do transfuzji wymiennej,
  • Osocza świeżo mrożonego FFP z krwi pełnej,
  • Osocza świeżo mr. ożonego FFP z aferezy,
  • Krioprecypitatu,
  • Osocza o obniżonej zawartości krioprecypitatu,
  • Osocza immunizowanego,
  • Ubogoleukocytarnego Zlewanego Koncentratu Krwinek Płytkowych,
  • Ubogoleukocytarnego Koncentratu Krwinek Płytkowych otrzymanego metodą aferezy,
  • Rekonstytuowanego Ubogoleukocytarnego Koncentratu Krwinek Płytkowych.
 2. rozdział krwi na składniki – wirowanie, automatyczna separacja,
 3. preparatyka krwi,
 4. podział składników krwi na porcje do użytku pediatrycznego,
 5. mrożenie osocza,
 6. przechowywanie wyprodukowanych składników do chwili otrzymania pełnych wyników badań w kierunku nosicielstwa kiły i chorób wirusowych – posiadających status „wstrzymano”,
 7. kwalifikacja składników krwi do użytku,
 8. wycofanie zdyskwalifikowanych składników,
 9. prowadzenie karencji osocza świeżo mrożonego,
 10. wstępna kwalifikacja osocza przeznaczonego do dalszego frakcjonowania,
 11. prowadzenie dokumentacji,
 12. kwalifikacja aparatury – SJU,
 13. walidacja metod, procesów

 

Pracownia Ekspedycji

Kierownik Pracowni Ekspedycji – lek. Karina Maczka-Guza

tel: 62 76 79 433 lub 434

Do zadań Pracowni Ekspedycji należy:

 • przyjmowanie i przechowywanie składników krwi i produktów krwiopochodnych z pełnym atestem jakościowym,
 • wydawanie składników krwi,
 • przyjmowanie nadwyżek i zwrotów składników z TO,
 • prowadzenie dokumentacji przychodów i rozchodów składników krwi,
 • nadzór nad warunkami transportu krwi i jej składników,
 • prowadzenie książki zamówień telefonicznych,
 • przekazywanie meldunków o stanie magazynowym Regionalnego Centrum, prowadzenie odpowiedniej książki oraz udzielanie informacji na temat posiadanych a poszukiwanych składników krwi,
 • przyjmowanie i rozdzielanie wszelkich materiałów przesyłanych do Regionalnego Centrum w czasie dyżuru,
 • bieżąca kontrola zapasów magazynowych,
 • współpraca z placówkami służby zdrowia spoza rejonu działania Regionalnego Centrum,
 • poprzez monitoring temperatur, nadzorowanie pracy urządzeń chłodniczych zlokalizowanych na terenie wszystkich pracowni Regionalnego Centrum
 • komunikacja z klientem (reklamacje).