Twoja krew moje życie. | Lubicie się. Co jeszcze was łączy?

Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 17-12-2017

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI W SPRAWIE INTERNETOWEGO SYSTEMU ZALECEŃ NA KONCENTRATY CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA I DESMOPRESYNĘ dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr.

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że do dnia 31.12.2018 dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych (poza systemem) w przypadkach:

wydania leku ,,na ratunek", ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl

Wszystkie osoby chętne do oddania krwi w RCKiK w Kaliszu w poniedziałki, zapraszamy do godziny 14.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Dział Preparatyki i Ekspedycji

Kierownik Działu Preparatyki i Ekspedycji

lek. med. Maria Jesion

tel. 62 76 79 419

Pracownia Preparatyki

Kierownik – mgr Małgorzata Tarnawska – diagnosta laboratoryjny, specjalista IIº w zakresie Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej

tel. 62 76 79 421 lub 422

Do zadań Pracowni Preparatyki należy:

 1. wytwarzanie składników krwi:
  • Koncentratu Krwinek Czerwonych w roztworze wzbogacającym,
  • Koncentratu Krwinek Czerwonych w roztworze wzbogacającym pozbawionym kożuszka leukocytarno-płytkowego,
  • Ubogoleukocytarnego Koncentratu Krwinek Czerwonych w roztworze wzbogacającym,
  • Przemywanego Koncentratu Krwinek Czerwonych,
  • Przemywanego Ubogoleukocytarnego Koncentratu Krwinek Płytkowych,
  • Krwi pełnej rekonstytuowanej do transfuzji wymiennej,
  • Osocza świeżo mrożonego FFP z krwi pełnej,
  • Osocza świeżo mr. ożonego FFP z aferezy,
  • Krioprecypitatu,
  • Osocza o obniżonej zawartości krioprecypitatu,
  • Osocza immunizowanego,
  • Ubogoleukocytarnego Zlewanego Koncentratu Krwinek Płytkowych,
  • Ubogoleukocytarnego Koncentratu Krwinek Płytkowych otrzymanego metodą aferezy,
  • Rekonstytuowanego Ubogoleukocytarnego Koncentratu Krwinek Płytkowych.
 2. rozdział krwi na składniki – wirowanie, automatyczna separacja,
 3. preparatyka krwi,
 4. podział składników krwi na porcje do użytku pediatrycznego,
 5. mrożenie osocza,
 6. przechowywanie wyprodukowanych składników do chwili otrzymania pełnych wyników badań w kierunku nosicielstwa kiły i chorób wirusowych – posiadających status „wstrzymano”,
 7. kwalifikacja składników krwi do użytku,
 8. wycofanie zdyskwalifikowanych składników,
 9. prowadzenie karencji osocza świeżo mrożonego,
 10. wstępna kwalifikacja osocza przeznaczonego do dalszego frakcjonowania,
 11. prowadzenie dokumentacji,
 12. kwalifikacja aparatury – SJU,
 13. walidacja metod, procesów

 

Pracownia Ekspedycji

Pielęgniarka nadzorująca i koordynująca pracą zespołu – mgr Grażyna Jędrzak

tel: 62 76 79 433 lub 434

Do zadań Pracowni Ekspedycji należy:

 • przyjmowanie i przechowywanie składników krwi i produktów krwiopochodnych z pełnym atestem jakościowym,
 • wydawanie składników krwi,
 • przyjmowanie nadwyżek i zwrotów składników z TO,
 • prowadzenie dokumentacji przychodów i rozchodów składników krwi,
 • nadzór nad warunkami transportu krwi i jej składników,
 • prowadzenie książki zamówień telefonicznych,
 • przekazywanie meldunków o stanie magazynowym Regionalnego Centrum, prowadzenie odpowiedniej książki oraz udzielanie informacji na temat posiadanych a poszukiwanych składników krwi,
 • przyjmowanie i rozdzielanie wszelkich materiałów przesyłanych do Regionalnego Centrum w czasie dyżuru,
 • bieżąca kontrola zapasów magazynowych,
 • współpraca z placówkami służby zdrowia spoza rejonu działania Regionalnego Centrum,
 • poprzez monitoring temperatur, nadzorowanie pracy urządzeń chłodniczych zlokalizowanych na terenie wszystkich pracowni Regionalnego Centrum
 • komunikacja z klientem (reklamacje).