Informujemy, że Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie wykonują testów na obecność koronawirusa!

Zaczytani Dawcy, Krwiodawco zabierz książkę do domu !

W ramach akcji Zaczytani.org Narodowe Centrum Krwi wraz z Ministerstwem Zdrowia przekazało książki dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Książki zostały przekazane do naszych Terenowych Oddziałów.Fundacja Zaczytani.org prowadzi zbiórki książek dla dzieci przebywających w szpitalach. Fundacja postanowiła rozszerzyć swoją działalność i przekazać książki dla Honorowych Dawców Krwi w podziękowaniu  za oddanie krwi
i jej składników. Książki dedykowane dla różnych grup wiekowych.
Życzymy przyjemnej lektury!

Przejdź do treści