Twoja krew moje życie. | Lubicie się. Co jeszcze was łączy?

Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 17-12-2017

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI W SPRAWIE INTERNETOWEGO SYSTEMU ZALECEŃ NA KONCENTRATY CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA I DESMOPRESYNĘ dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr.

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że do dnia 31.12.2018 dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych (poza systemem) w przypadkach:

wydania leku ,,na ratunek", ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl

Wszystkie osoby chętne do oddania krwi w RCKiK w Kaliszu w poniedziałki, zapraszamy do godziny 14.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Plan Zamówień publicznych na 2017 rok

LP PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA RODZAJ ZAMÓWIENIA PRZEWIDYWANY TRYB LUB INNA PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTEPOWANIA
1 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, subskrypcja, instalacja, szkolenie Dostawa Przetarg nieograniczony poniżej  135 000 euro 400.000,00 I kwartał
2 Dostawa czekolady Dostawa Przetarg nieograniczony powyżej  135 000 euro 1.400.000,00 I kwartał
3 Dostawa pojemników do pobierania krwi i jej składników Dostawa Przetarg nieograniczony powyżej  135 000 euro 2.000.000,00 I kwartał
4 Dostawa testów do badania markerów wirusologicznych Dostawa Przetarg nieograniczony powyżej  135 000 euro 2.500.000,00 I kwartał
5 Dostawa zestawów jednorazowych do pobierania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych UKKP Dostawa Przetarg nieograniczony poniżej  135 000 euro 550.000,00 II kwartał
6 Dostawa bonów towarowych Dostawa Przetarg nieograniczony poniżej  135 000 euro 360.000,00 II kwartał
7 Nożyki do jałowego łączenia drenów Dostawa Przetarg nieograniczony poniżej  135 000 euro 450 000,00 IV kwartał
8 Mikrokuwety do oznaczania hemoglobiny Dostawa Przetarg nieograniczony poniżej  135 000 euro 200 000,00 IV kwartał
9 Zestawy do plasmapheresis Dostawa Przetarg nieograniczony poniżej  135 000 euro 300 000,00 IV kwartał
10 Zestawy do plasmapheresis do separatorów firmy Haemonetisc Dostawa Przetarg nieograniczony poniżej  135 000 euro 480 000,00 IV kwartał