Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 08-12-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

Plan Zamówień publicznych na 2018 rok

Plan zamówień publicznych zgodnie z art. 13a ustawy Pzp

 

LP

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

RODZAJ ZAMÓWIENIA

PRZEWIDYWANY TRYB LUB INNA PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTEPOWANIA

1

Adaptacja pomieszczeń-Mroźnia Roboty budowlane Przetarg nieograniczony poniżej 144 000 euro

300 000,00

III kwartał

2

Nożyki do jałowego łączenia drenów Dostawa Przetarg nieograniczony poniżej 144 000 euro

450 000,00

III kwartał

3

Dostawa bonów towarowych Dostawa Przetarg nieograniczony poniżej 144 000 euro

360.000,00

IV kwartał

4

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych Dostawa Przetarg nieograniczony poniżej 144 000 euro

250.000,00

IV kwartał

5

Dostawa odczynników do posiadanego systemu do badan immunotransfuzjologicznych Dostawa Przetarg nieograniczony powyżej 144 000 euro

1.500.000,00

IV kwartał

6

Dostawa odczynników do badań metodą biologii molekularnej wraz z dzierżawa aparatury Dostawa Przetarg nieograniczony powyżej 144 000 euro

4.500.000,00

IV kwartał