Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 08-12-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

Plan zamówień publicznych na 2019 rok

 

Plan zamówień publicznych w RCKiK w Kaliszu na rok 2019, zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych

 

LP PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA RODZAJ ZAMÓWIENIA PRZEWIDYWANY TRYB LUB INNA PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA
1 Dostawa czekolad w opakowaniu zbiorczym po 8 szt. Dostawa Przetarg nieograniczony 1 760 000,00 PLN I kwartał
2 Dostawa wirówki laboratoryjnej do wirowania krwi lub jej składników Dostawa Przetarg nieograniczony 160 000,00 PLN I kwartał
3 Dostawa zestawów jednorazowych do pobierania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych UKKP oraz dostawa rozłącznych zestawów do plazmaferezy Dostawa Przetarg nieograniczony 1 300 000,00 PLN I kwartał
4 Adaptacja pomieszczeń-Mroźnia Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 500 000,00 PLN II kwartał
5 Dostawa mikrokuwet do oznaczania hemoglobiny kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego analizatorami wraz z dostawą czyścików w  oraz krew kontrolna poziom niski, normalny, wysoki Dostawa Przetarg nieograniczony 240 000,00 PLN III kwartał
6 Dostawa bonów towarowych dla honorowych krwiodawców Dostawa Przetarg nieograniczony 300 000,00 PLN III kwartał
7 Dostawa worków transferowych oraz zestawów do poboru osocza Dostawa Przetarg nieograniczony 460 000,00 PLN III kwartał
8 Dostawa paliwa i dodatków paliwowych do pojazdów RCKiK w Kaliszu wraz z kartami flotowymi Wykonawcy Dostawa Przetarg nieograniczony 350 000,00 PLN III kwartał
9 Dostawa odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi do wykonania oznaczeń wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego oraz podłączenie do programu Bank Krwi na potrzeby RCKiK w Kaliszu Dostawa Przetarg nieograniczony 200 000,00 PLN III kwartał