Twoja krew moje życie. | Lubicie się. Co jeszcze was łączy?

Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 17-12-2017

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI W SPRAWIE INTERNETOWEGO SYSTEMU ZALECEŃ NA KONCENTRATY CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA I DESMOPRESYNĘ dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr.

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że do dnia 31.12.2018 dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych (poza systemem) w przypadkach:

wydania leku ,,na ratunek", ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl

Wszystkie osoby chętne do oddania krwi w RCKiK w Kaliszu w poniedziałki, zapraszamy do godziny 14.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Przetargi pow. 30 tyś EUR

RCKiK 18-I/10/2017

Postępowanie dotyczy :  sukcesywnego zakupu paliwa i dodatków paliwowych do pojazdów RCKIK w Kaliszu wraz  z kartami flotowymi Wykonawcy.   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -Formularz nr 3 ...

RCKiK 18-I/9/2017

Postępowanie dotyczy : Dostawa 5424 szt. worków transferowych oraz 5424 szt. zestawów do poboru osocza.   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Formularz Nr 1 SPECYFIKACJA WZÓR UMOWY. Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Py...

RCKiK-18-I/8/2017

Postępowanie dotyczy : Dostawa mikrokuwet do oznaczania hemoglobiny kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego analizatorami HemoCue DM 201 w ilości 600 op. wraz z dostawą czyścików w ilości 150 szt. oraz krew kontrolna poziom niski 20 op, no...

RCKiK/20-I/6/2017

Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu do przewozu krwi i jej składników ogłoszenie o przetargu specyfikacja Pytania i odpowiedzi 1 Zalacznik nr 2 Załącznik Nr 1a samochód Załącznik nr 1oferta na samochod. zał...

RCKiK 18-I/5/2017

Postępowanie dotyczące  : dostawa zestawów jednorazowych do pobierania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych UKKP w ilości 832 sztuki oraz dostawa rozłącznych zestawów do plazmaferezy w ilości 9600 sztuk do posiadanych separatorów MCS+i PCS2...