Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 18-11-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

Przetargi pow. 30 tyś EUR

18/P/2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA REGIONALNYCH CENTRÓW KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA. Szacunkowa wartość zamówienia powyżej 144 000 euro. Szczegółowe informacje: https://www.rckik.wroclaw.pl/przetargi-rckik-wroclaw-1-1.html Warunk...

RCKiK/18-I/6/2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ogłasza przetarg nieograniczony na "Zaprojektowanie, wykonanie i montaż komory mroźniczej na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu" Ogłoszenie o zamów...

RCKiK/18-I/7/2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę paliw płynnych i dodatków paliwowych na potrzeby RCKiK w Kaliszu. Ogłoszenie o zamówieniu siwz Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wy...

RCKiK/18-I/8/2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę mikrokuwet, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych do oznaczania stężenia hemoglobiny, kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego analizatorami HemoCue...

RCKiK/18-I/9/2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę bonów towarowych dla honorowych krwiodawców w formie papierowej o nominałach 10,00zł w ilości 30.000szt. Ogłoszenie o zamówieniu siwz ...

ZZP-172/19

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu informuje, że został ogłoszony przez Zakład Zamówienie Publicznych przy Ministrze Zdrowia przetarg nieograniczony na "Sukcesywną dostawę pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycz...

RCKiK 18-I/5/2017

Postępowanie dotyczące  : dostawa zestawów jednorazowych do pobierania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych UKKP w ilości 832 sztuki oraz dostawa rozłącznych zestawów do plazmaferezy w ilości 9600 sztuk do posiadanych separatorów MCS+i PCS2...

RCKiK/20-I/6/2017

Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu do przewozu krwi i jej składników ogłoszenie o przetargu specyfikacja Pytania i odpowiedzi 1 Zalacznik nr 2 Załącznik Nr 1a samochód Załącznik nr 1oferta na samochod. zał...

RCKiK-18-I/8/2017

Postępowanie dotyczy : Dostawa mikrokuwet do oznaczania hemoglobiny kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego analizatorami HemoCue DM 201 w ilości 600 op. wraz z dostawą czyścików w ilości 150 szt. oraz krew kontrolna poziom niski 20 op, no...

RCKiK 18-I/9/2017

Postępowanie dotyczy : Dostawa 5424 szt. worków transferowych oraz 5424 szt. zestawów do poboru osocza.   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Formularz Nr 1 SPECYFIKACJA WZÓR UMOWY. Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Py...

RCKiK 18-I/10/2017

Postępowanie dotyczy :  sukcesywnego zakupu paliwa i dodatków paliwowych do pojazdów RCKIK w Kaliszu wraz  z kartami flotowymi Wykonawcy.   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -Formularz nr 3 ...

RCKiK 18-I/11/2017

Postępowanie dotyczy: Dostawy zestawów jednorazowego użytku wraz z niezbędnymi płynami do poboru UKKP oraz dzierżawa separatora komórkowego.   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SPECYFIKACJA Formularz nr 1 WZÓR UMOWY. Załącznik nr 1 Za...

RCKiK/18-I/01/2018

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ogłasza przetarg nieograniczony  na "dostawę aparatów do pobierania osocza metodą automatycznej aferezy" 1. Ogłoszenie o zamówieniu 2. SIWZ 3. Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez W...

RCKiK/18-I/2/2018

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ogłasza przetarg nieograniczony na "dostawę 60.200szt. nożyków do jałowego łączenia drenów kompatybilnych z aparatem TSCD-II" ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Podstawowe dokumenty...

RCKiK/18-I/3/2018

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ogłasza przetarg nieograniczony na "Odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu" Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ ...

RCKiK/18-I/4/2018

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawa odczynników do jednoczesnego oznaczenia RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV metodą biologii molekularnej służące przebadaniu 156.000 donacji w okresie 36 mi...

RCKiK/18-I/5/2018

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę bonów towarowych dla honorowych krwiodawców w formie papierowej o nominałach 10,00zł w ilości 30.000szt." Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ ...

RCKiK/18-I/6/2018

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań immunohematologicznych na okres 3 lat wraz z dzierżawą automatycznego analizatora podstawowego i anali...

RCKiK/18-I/2/2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę wirówki laboratoryjnej do wirowania krwi lub jej składników wraz z wyposażeniem dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu"...

RCKiK/18-I/4/2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę urządzenia do zgrzewania i etykietowania drenów na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu". Ogłoszenie o za...

RCKiK/18-I/5/2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi do wykonania 100.000 oznaczeń 5 DIFF wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego na okr...