Twoja krew moje życie. | Lubicie się. Co jeszcze was łączy?

Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 17-08-2017

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI W SPRAWIE INTERNETOWEGO SYSTEMU ZALECEŃ NA KONCENTRATY CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA I DESMOPRESYNĘ dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr.

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że do dnia 31.12.2018 dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych (poza systemem) w przypadkach:

wydania leku ,,na ratunek", ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl

Wszystkie osoby chętne do oddania krwi w RCKiK w Kaliszu w poniedziałki, zapraszamy do godziny 14.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Przetargi pow. 30 tyś EUR

RCKiK 18-I/5/2017

Postępowanie dotyczące  : dostawa zestawów jednorazowych do pobierania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych UKKP w ilości 832 sztuki oraz dostawa rozłącznych zestawów do plazmaferezy w ilości 9600 sztuk do posiadanych separatorów MCS+i PCS2...

RCKiK 18-I/2/2017

Postępowanie na  dostawę testów do badania markerów wirusologicznych przenoszonych drogą krwi oraz kiły metoda chemiluminescencji/ elektrochemiluminescencji tj. testy wirusologiczne: HBsAg z testami potwierdzenia, testy wirusologiczne anty-HCV, testy ...

RCKiK/18-I/3/2017

Postępowanie na dostawę zestawów pojemników do pobierania krwi i jej składników.   specyfikacja Formularz nr 1 oferta-załącznik nr 1 JEDZ - załącznik nr 2 umowa Załącznik nr 3 PYTANIA OFERENCI ZESTAWIENIE OFERT W POS...

RCkiK/18-I/1/2017

Postępowanie na dostawę 704000 szt. czekolad pełnych a 100 g różnorodnych smakowo pakowanych w paczki a 8 szt. tj. 88.000 zestawów   specyfikacja Formularz nr 1 Wzór umowy Oferta JEDZ Załącznik nr 2 Załacznik nr 3 ...