Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 18-11-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

18/P/2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA REGIONALNYCH CENTRÓW KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA.

Szacunkowa wartość zamówienia powyżej 144 000 euro.

Szczegółowe informacje: https://www.rckik.wroclaw.pl/przetargi-rckik-wroclaw-1-1.html

Warunki otwarcia ofert
Data: 14/11/2019
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław, pokój S406