Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 21-10-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

2017

RCKiK 18-I/5/2017

Postępowanie dotyczące  : dostawa zestawów jednorazowych do pobierania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych UKKP w ilości 832 sztuki oraz dostawa rozłącznych zestawów do plazmaferezy w ilości 9600 sztuk do posiadanych separatorów MCS+i PCS2...

RCKiK/20-I/6/2017

Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu do przewozu krwi i jej składników ogłoszenie o przetargu specyfikacja Pytania i odpowiedzi 1 Zalacznik nr 2 Załącznik Nr 1a samochód Załącznik nr 1oferta na samochod. zał...

RCKiK-18-I/8/2017

Postępowanie dotyczy : Dostawa mikrokuwet do oznaczania hemoglobiny kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego analizatorami HemoCue DM 201 w ilości 600 op. wraz z dostawą czyścików w ilości 150 szt. oraz krew kontrolna poziom niski 20 op, no...

RCKiK 18-I/9/2017

Postępowanie dotyczy : Dostawa 5424 szt. worków transferowych oraz 5424 szt. zestawów do poboru osocza.   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Formularz Nr 1 SPECYFIKACJA WZÓR UMOWY. Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Py...

RCKiK 18-I/10/2017

Postępowanie dotyczy :  sukcesywnego zakupu paliwa i dodatków paliwowych do pojazdów RCKIK w Kaliszu wraz  z kartami flotowymi Wykonawcy.   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -Formularz nr 3 ...

RCKiK 18-I/11/2017

Postępowanie dotyczy: Dostawy zestawów jednorazowego użytku wraz z niezbędnymi płynami do poboru UKKP oraz dzierżawa separatora komórkowego.   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SPECYFIKACJA Formularz nr 1 WZÓR UMOWY. Załącznik nr 1 Za...