Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 18-11-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

2018

RCKiK/18-I/01/2018

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ogłasza przetarg nieograniczony  na "dostawę aparatów do pobierania osocza metodą automatycznej aferezy" 1. Ogłoszenie o zamówieniu 2. SIWZ 3. Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez W...

RCKiK/18-I/2/2018

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ogłasza przetarg nieograniczony na "dostawę 60.200szt. nożyków do jałowego łączenia drenów kompatybilnych z aparatem TSCD-II" ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Podstawowe dokumenty...

RCKiK/18-I/3/2018

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ogłasza przetarg nieograniczony na "Odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu" Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ ...

RCKiK/18-I/4/2018

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawa odczynników do jednoczesnego oznaczenia RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV metodą biologii molekularnej służące przebadaniu 156.000 donacji w okresie 36 mi...

RCKiK/18-I/5/2018

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę bonów towarowych dla honorowych krwiodawców w formie papierowej o nominałach 10,00zł w ilości 30.000szt." Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ ...

RCKiK/18-I/6/2018

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań immunohematologicznych na okres 3 lat wraz z dzierżawą automatycznego analizatora podstawowego i anali...