Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 18-01-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -
Wszystkie osoby chętne do oddania krwi w RCKiK w Kaliszu w poniedziałki, zapraszamy do godziny 14.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

RCKiK/18-I/01/2018

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ogłasza przetarg nieograniczony  na „dostawę aparatów do pobierania osocza metodą automatycznej aferezy”

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawców w wersji edytowalnej

(pomocniczo, wiążącą treść zawiera plik pdf)

Terminy:

Termin przekazania do BZP – 03.07.2018

Termin składania ofert: 17.07.2018 do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 17.07.2018 o godz. 10.30

Odpowiedzi na pytania oferentów.

odpowiedzi na zapytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty