Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 18-01-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -
Wszystkie osoby chętne do oddania krwi w RCKiK w Kaliszu w poniedziałki, zapraszamy do godziny 14.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

RCKiK/18-I/3/2018

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ogłasza przetarg nieograniczony na „Odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawców w wersji edytowalnej (pomocniczo, wiążącą treść zawiera plik pdf)

Terminy:

Termin przekazania do BZP – 03.09.2018r.

Termin składania ofert: 12.09.2018r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 12.09.2018r. o godz. 10:30

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

ZMIANA SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA