Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 17-12-2018

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -
Wszystkie osoby chętne do oddania krwi w RCKiK w Kaliszu w poniedziałki, zapraszamy do godziny 14.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

RCKiK/18-I/4/2018

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawa odczynników do jednoczesnego oznaczenia RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV metodą biologii molekularnej służące przebadaniu 156.000 donacji w okresie 36 miesięcy oraz odczynników do jednoczesnego oznaczenia DNA Parvowirusa B19 i RNA wirusa HAV metodą biologii molekularnej służące przebadaniu 117.000 donacji w okresie 36 miesięcy oraz materiałów zużywalnych, kontrolnych wraz z dzierżawą aparatury niezbędnej do automatycznego wykonywania badań oraz koniecznej archiwizacji”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawców w wersji edytowalnej (pomocniczo, wiążącą treść zawiera plik pdf)

Terminy:

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 27.09.2018r.

Termin składania ofert: 07.11.2018r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:   07.11.2018 godz. 10:30

ZMIANA SIWZ

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty