Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 17-12-2018

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -
Wszystkie osoby chętne do oddania krwi w RCKiK w Kaliszu w poniedziałki, zapraszamy do godziny 14.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

RCKiK/18-I/6/2018

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań immunohematologicznych na okres 3 lat wraz z dzierżawą automatycznego analizatora podstawowego i analizatora back-up”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawców w wersji edytowalnej (pomocniczo, wiążącą treść zawiera plik pdf)

Terminy:

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 01.10.2018r.

Termin składania ofert: 12.11.2018r. godz. 10:00 Zmiana na 13.11.2018r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:   12.11.2018r. godz. 10:30 Zmiana na 13.11.2018r. godz. 10:30

ZMIANA SIWZ

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców – zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji – dodany 30.10.2018

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty