Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 08-12-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

RCKiK/18-I/7/2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę paliw płynnych i dodatków paliwowych na potrzeby RCKiK w Kaliszu.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. siwz
 3. Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawców w wersji edytowalnej (pomocniczo, wiążącą treść zawiera plik pdf)

Terminy:

Termin przekazania do BZP: 30.09.2019r.

Termin składania ofert: 14.10.2019r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 14.10.2019r. godz. 10.30

        4. Informacja dla Wykonawców

        5. siwz zmiana

        6. Formularz ofertowy po zmianie w wersji edytowalnej (pomocniczo, wiążącą treść zawiera plik pdf)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia