Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 08-12-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

RCKiK/18-I/8/2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę mikrokuwet, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych do oznaczania stężenia hemoglobiny, kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego analizatorami HemoCue DM 201.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawców w wersji edytowalnej (pomocniczo, wiążącą treść zawiera plik pdf)

Terminy:

Termin przekazania do BZP: 07.10.2019r.

Termin składania ofert: 21.10.2019r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 21.10.2019r. godz. 10:30

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia