Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 08-12-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

ZZP-172/19

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu informuje, że został ogłoszony przez Zakład Zamówienie Publicznych przy Ministrze Zdrowia przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla honorowych dawców krwi. Części 1-2

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2019/S 193-468170

Szczegóły postępowania na Platformie ZZP pod adresem:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/8842/details