Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 18-11-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

RCKiK/18/17/2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest dostawa napojów gazowanych dla RCKiK w Kaliszu.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 formularz oferty
 3. Załącznik nr 1 formularz oferty- wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2 umowa
 5. Załącznik nr 3 informacje i dostęp do danych osobowych

Terminy składania ofert: 25.10.2019 godz. 10:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty