Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 18-07-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -
Wszystkie osoby chętne do oddania krwi w RCKiK w Kaliszu w poniedziałki, zapraszamy do godziny 14.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

RCKiK 5/2018

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę w 2018/2019 roku 3000 szt. filtrów leukocytarnych  do KKCz.

Zaproszenie do złożenia ofert

Oferta

wzór umowy

Termin składania ofert ; do 25.05.2018 r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert;  25.05.2018 r godz. 11.15

Miejsce składania ofert; Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ul. Kaszubska 9 pok. 208

Termin opublikowania ogłoszenia : 14.05.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty