Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 18-07-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -
Wszystkie osoby chętne do oddania krwi w RCKiK w Kaliszu w poniedziałki, zapraszamy do godziny 14.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

RCKiK 6/2018

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest usługa prania odzieży ochronnej, bielizny płaskiej, mopów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu  na warunkach zawartych w  projekcie umowy stanowiącym załącznik do zaproszenia do złożenia ofert .

zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Wykaz zrealizowanych usług

Projekt umowy

Termin składania ofert; do 15.06.2018 r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert : 15.06.2018 r. godz. 11.15

Miejsce składania ofert: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ul. Kaszubska 9 pok. 208

Termin opublikowania ogłoszenia 05.06.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty