Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 17-09-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

RCKiK 7/2018

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest dzierżawa zgrzewarki do jałowego łączenia drenów na okres 36 miesięcy.

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE
 2. Załącznik nr 1 formularz oferty
 3. Załącznik nr 1 formularz oferty – wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2 wzór umowy
 5. Załącznik nr 3 informacje i dostęp do danych osobowych

Termin składania ofert: 11.09.2018r. godz. 10.00

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

załącznik nr 2 umowa – zmiana

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY