Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 17-09-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

RCKiK 8/2018

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ogłasza przetarg na „Sprzedaż pojazdu będącego w posiadaniu RCKiK w Kaliszu”

 1. OGŁOSZENIE
 2. załącznik nr 1 formularz oferty
 3. załącznik nr 1 formularz oferty wersja edytowalna
 4. załącznik nr 2 umowa
 5. załącznik nr 3 protokół zdawczo-odbiorczy
 6. Wycena

Terminy:

Termin składania ofert: 4.10.2018r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:  4.10.2018r. godz. 10.30

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY