Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 08-12-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

2019

RCKiK 1/2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest dostawa materiałów medycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu . Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 F...

RCKiK 11/2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest dostawa roztworu 4% cytrynianu sodu . zapytanie ofertowe załącznik nr 1 formularz oferty załącznik nr 1 formularz oferty (wersj...

RCKiK 12/2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest dostawa energii elektrycznej . Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Formularz oferty ...

RCKiK 5/2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest dostawa dwóch zgrzewarek ręcznych mobilnych . Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 formularz oferty Załącznik nr 1 formularz oferty w...

RCKiK 7/2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego  dotyczącego zaprojektowania, wykonania i montażu komory mroźniczej na potrzeby Regionalnego Centrum...

RCKiK 8/2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest dostawa dwóch sztuk wirówek laboratoryjnych. Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 formularz oferty Załącznik nr 1 formularz oferty w...

RCKiK 2/2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest dostawa materiałów dezynfekcyjnych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu . Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 F...