Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 18-11-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

RCKiK 16/2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty , której przedmiotem jest dostawa środków czystości i sprzętu do utrzymania czystości dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 formularz oferty
 3. Załącznik nr 1 formularz oferty – wersja edytowalna
 4. Załącznik nr 2 umowa
 5. Załącznik nr 3 informacje i dostęp do danych osobowych

Termin składania ofert: 23.10.2019 godz. 10:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty