Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 08-12-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

RCKiK/18/13/2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem jest dostawa 5.000 sztuk filtrów leukocytarnych do KKCz

 1. zapytanie ofertowe
 2. załącznik nr 1 formularz oferty
 3. załącznik nr 1 formularz oferty (wersja edytowalna)
 4. Załącznik nr 2 umowa
 5. Załącznik nr 3 informacje i dostęp do danych osobowych

Termin składania ofert: 09.10.2019. godz. 10:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty