Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 18-11-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

RCKiK/18/14/2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty na dostawę nakłuwaczy i igieł jednorazowego użytku dla RCKiK w Kaliszu

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 formularz oferty
 3. Załącznik nr 1 formularz oferty (wersja edytowalna)
 4. załącznik nr 2 umowa
 5. Załącznik nr 3 informacje i dostęp do danych osobowych

Termin składania ofert: 30.10.2019r. godz. 10:00

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców 2

Informacja dla Wykonawców 3

Sprostowanie informacji z dnia 24.10.2019r.

Informacja dla Wykonawców 4

Zmiana terminu składania ofert: 06.11.2019r. godz. 10:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty