Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 08-12-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

RCKiK/18/22/2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę odczynników do wykrywania przeciwciał HLA klasy I oraz przeciwciał do antygenów płytkowych metodą immunoenzymatyczną ELISA.

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.
 3. Załącznik nr 2 formularz oferty.
 4. Załącznik nr 2 formularz oferty (wersja edytowalna).
 5. Załącznik nr 3 umowa.
 6. Załącznik nr 4 informacje i dostęp do danych osobowych.

Termin składania ofert: 19.11.2019r. godz. 10.00

Informacja o unieważnieniu postępowania