Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 08-12-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

RCKiK/18/23/2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę odczynników do oznaczania antygenów krwinek czerwonych.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
 3. załącznik nr 2 formularz oferty
 4. załącznik nr 2 formularz oferty – wersja edytowalna
 5. Załącznik nr 3 umowa
 6. Załącznik nr 4 informacje i dostęp do danych osobowych

Termin składania ofert: 26.11.2019r. godz. 10.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty