Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 17-12-2018

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -
Wszystkie osoby chętne do oddania krwi w RCKiK w Kaliszu w poniedziałki, zapraszamy do godziny 14.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Przetargi do 30 tyś EUR

RCKiK 4/2018

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty

cenowej na dostawę, montaż, uruchomienie oraz kwalifikację czterech zgrzewarek

dielektrycznych do drenów PCV, stacjonarnych z możliwością kaskadowego połączenia z

innymi zgrzewarkami użytkowanymi przez Zamawiającego.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Wzór umowy zgrzewarki

Data umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu  23.04.2018 r.

Termin składania ofert : 30.04.2018 r.  do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert : 30.04.2018 r. godz. 11.15

Miejsce składania ofert: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Kaliszu ul. Kaszubska 9 pok. 208