Twoja krew moje życie. | Lubicie się. Co jeszcze was łączy?

Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 17-08-2017

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI W SPRAWIE INTERNETOWEGO SYSTEMU ZALECEŃ NA KONCENTRATY CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA I DESMOPRESYNĘ dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr.

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że do dnia 31.12.2018 dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych (poza systemem) w przypadkach:

wydania leku ,,na ratunek", ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl

Wszystkie osoby chętne do oddania krwi w RCKiK w Kaliszu w poniedziałki, zapraszamy do godziny 14.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Przetargi do 30 tyś EUR

RCKiK/18-I/4/2017

Postępowanie dotyczące    r eorganizacji środowiska produkcyjnego do obsługi systemu Bank Krwi oraz zakup i dostawa fabrycznie nowego serwera wraz z instalacją niezbędnego oprogramowania  i aktualizacją  środowiska produkcyjnego do obsługi systemu  BANK...

RCKiK 3/2017

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA w KALISZU ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH.   ZAPROSZENIE Artykuły medyczne WZÓR UMOWY Wyniki zapytania ofertowego    

RCKiK 4/2017

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu zaprasza do składania oferty cenowej na dostawę artykułów dezynfekcyjnych.   Zaproszenie Dezynfekcja FORMULARZ CENOWY 1 WZÓR UMOWY KOREKTA FORMULARZ CENOWY 1 Wyniki zapy...

RCKiK18-1/2017

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków chemicznych.   ZAPROSZENIE FORMULARZ CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR UMOWY OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA