POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW

Dostawa 2.500 szt. laboratoryjnych filtrów antyleukocytarnych do KKP (RCKiK/18/10/2021)

Termin składania ofert do dnia 19.07.2021r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert dnia 19.07.2021r. godz. 10.15

Przejdź do treści