REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA
I KRWIOLECZNICTWA
W KALISZU

Twoja krew - moje życie