Potrzebna krew o grupie Rh(-) Pamiętajmy !!! koncentrat krwinek czerwonych ma ważność 42 dni, płytki krwi 5 dni Potrzebna krew o grupie Rh(-)

Uprawnienia dla krwiodawców

UPRAWNIENIA KRWIODAWCÓW

Osobie, która bezpłatnie oddała krew oraz została zarejestrowana w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przysługuje:

Każdej kobiecie, która oddała co najmniej 5 litrów krwi i każdemu mężczyźnie, który oddał co najmniej 6 litrów krwi oraz każdemu kto oddał odpowiadającą tej objętości ilość innych składników krwi przysługuje tytuł i odznaka „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”. Dodatkowe przywileje przysługujące Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi:

Osobom, które oddały 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych składników może być dodatkowo nadana odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

DODATKOWE UPRAWNIENIA

Ulgę na przejazdy potwierdza zaświadczenie wydane przez Regionalne Centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA. Zawiera ono:

Przejdź do treści