Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-)

Kursy i szkolenia

RCKiK w Kaliszu prowadzi szkolenie:

  • pielęgniarek i położnych w zakresie krwiolecznictwa w podmiotach leczniczych,
  • Termin szkoleń będzie ustalany zgodnie z kolejnością zgłoszeń
  • tel. kontaktowy: 62 76 79 403 lub 441
  • lekarzy w zakresie odbywania stażu,
  • tel. kontaktowy: 62 76 79 414
  • serologów w zakresie nabywania uprawnień lub weryfikacji zatrudnionych
    w pracowniach Immunologii Transfuzjologicznej.
  • tel. kontaktowy: 62 76 79 420

 

 

Termin planowanych szkoleń zostanie opublikowany na stronie.

Zał. nr 1. Cennik szkolenia pielęgniarek

Kurs e-learningowy dla lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią

 

Komunikat ze strony Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii z przyjemnością zawiadamia, że po przerwie technicznej platforma e-learning wznowiła swoje działanie. Podczas krótkiego okna serwisowego nasza strona została przeniesiona na nową infrastrukturę techniczną. Przy tej okazji chcielibyśmy serdecznie podziękować firmie InterIT za wspaniałą wieloletnią współpracę oraz pomoc w procesie migracji.
Przypominamy, że platforma została opracowana przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w ramach realizacji finansowanego przez Ministra Zdrowia programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020″.
Platforma dedykowana jest członkom Komitetów Transfuzjologicznych, osobom bezpośrednio zaangażowanym w nadzór nad krwiolecznictwem w podmiotach leczniczych oraz wszystkim osobom uczestniczącym w procesach krwiolecznictwa, w tym lekarzom odpowiedzialnym za gospodarkę krwią.
Platforma zawiera materiały szkoleniowe dla :
· lekarzy,
· pielęgniarek,
· diagnostów
Uczestnicy szkoleń, którzy ukończą kurs i zaliczą test końcowy otrzymują Certyfikaty i punkty edukacyjne.
Serdecznie zachęcamy do korzystania z naszej platformy!!!
Jednocześnie przypominamy, że lekarze odpowiedzialni za gospodarkę krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – mogą ubiegać się o zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia na platformie e-learning.
Warunkiem uzyskania takiego zaświadczenia jest:
1. Podanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza
2. Uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia na platformie e-learning https://krwiolecznictwo-szkolenia.edu.pl/

 

Przejdź do treści