Potrzebna krew o grupie Rh(-) Pamiętajmy !!! koncentrat krwinek czerwonych ma ważność 42 dni, płytki krwi 5 dni Potrzebna krew o grupie Rh(-)

Kursy i szkolenia

RCKiK w Kaliszu prowadzi szkolenie:

  • pielęgniarek i położnych w zakresie krwiolecznictwa w podmiotach leczniczych,
  • Termin szkoleń będzie ustalany zgodnie z kolejnością zgłoszeń
  • tel. kontaktowy: 62 76 79 403 lub 441
  • lekarzy w zakresie odbywania stażu,
  • tel. kontaktowy: 62 76 79 414
  • serologów w zakresie nabywania uprawnień lub weryfikacji zatrudnionych
    w pracowniach Immunologii Transfuzjologicznej.
  • tel. kontaktowy: 62 76 79 420

 

SZKOLENIA

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu uprzejmie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz.U. 2023 poz. 1742) organizuje następujące szkolenia:

26.02.-27.02.2024 r. godz. 8.00 w siedzibie RCKiK w Kaliszu, ul. Kaszubska 9

Szkolenie podstawowe dla pielęgniarek i położnych z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa

20.03.2024 r. godz. 9.00 w siedzibie RCKiK w Kaliszu, ul. Kaszubska 9

Szkolenie dla lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią w podmiotach leczniczych

 

Termin planowanych szkoleń zostanie opublikowany na stronie.

Zał. nr 1. Cennik szkolenia pielęgniarek 2024

Kurs e-learningowy dla lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią

 

Komunikat ze strony Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 

Szanowni Państwo,

Instytut Hematologii i Transfuzjologii informuje, że od dnia 14 listopada 2023r. zaprzestał utrzymywania platformy e-learning „krwiolecznictwo-szkolenia.edu.pl” i nie planuje jej kontynuacji.

Podsumowanie działania platformy w liczbach:

– platforma wystartowała w 2019 roku;

– w kursach uczestniczyło ponad 8 000 użytkowników,

– ponad 3500 użytkowników uzyskało certyfikat ukończenia kursu,

– w okresie 2021 – 2023 wydaliśmy ponad 200 zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w kursach jakie w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa były dostępne poprzez ww. platformę.

 

 

Przejdź do treści