POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW

Przetargi poniżej 30000 euro

Dostawa materiałów medycznych dla RCKiK w Kaliszu (RCKiK/18/20/2021)Czytaj dalej
Dostawa środków czystości i sprzętu do utrzymania czystości dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (RCKiK/18/19/2021)Czytaj dalej
Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (RCKiK/18/18/2021)Czytaj dalej
Dostawa materiałów eksploatacyjnych (zgrzewów/nożyków) do zgrzewarek do jałowego łączenia drenów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (RCKiK/18/15/2021)Czytaj dalej
Dostawa nakłuwaczy oraz igieł jednorazowego użytku dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (RCKiK/18/14/2021)Czytaj dalej
Dostawa probówek do próżniowego systemu pobierania krwi (RCKiK/18/13/2021)Czytaj dalej
Dostawa roztworu 4% cytrynianu sodu (RCKiK/18/12/2021)Czytaj dalej
Dostawa zestawów pojemników pustych o pojemności a’600ml przeznaczonych do pozyskiwania surowicy w ilości 7.000 szt. (RCKiK/18/11/2021)Czytaj dalej
Dostawa 2.500 szt. laboratoryjnych filtrów antyleukocytarnych do KKP (RCKiK/18/10/2021)Czytaj dalej
Dostawa odczynników do oznaczania antygenów krwinek czerwonych (RCKiK/18/7/2021)Czytaj dalej
Przejdź do treści