Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-)

Przetargi poniżej 130000 zł

Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej do RCKiK w Kaliszu w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI „REACT-EU działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, pod nazwą „Wsparcie jednostki publicznej służby krwi poprzez modernizację i doposażenie w sprzęt” (RCKiK/18/4/2023)Czytaj dalej
Dostawa inkubatora z wytrząsarką do RCKiK w Kaliszu w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI „REACT-EU działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, pod nazwą „Wsparcie jednostki publicznej służby krwi poprzez modernizację i doposażenie w sprzęt” (RCKiK/18/3/2023)Czytaj dalej
Świadczenie usługi kompleksowego zarządzania projektem, współfinansowanym ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI „REACT-EU” działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, pod nazwą „Wsparcie jednostki publicznej służby krwi poprzez modernizację i doposażenie w sprzęt” (RCKiK/18/2/2023)Czytaj dalej
Dostawa płynu wzbogacającego PAS do płytek krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (RCKiK/18/1/2023)Czytaj dalej
Przejdź do treści