Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-)

Przetargi poniżej 130000 zł

Dostawa rękawiczek jednorazowych nitrylowych do RCKiK w Kaliszu (RCKiK/18/14/2023)Czytaj dalej
Sukcesywna dostawa etykiet termotransferowych wraz z kompatybilnymi taśmami termotransferowymi barwiącymi oraz dostawa opasek do identyfikacji krwiodawcy dla potrzeb RCKiK w Kaliszu. (RCKiK/18/11/2023)Czytaj dalej
,Wykonanie projektu budowlanego dot. instalacji wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej w pomieszczeniu Pracowni Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew oraz w Pracowni Preparatyki w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (RCKiK/18/13/2023)"Czytaj dalej
Dostawa dwóch szaf chłodniczych na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (RCKiK/18/10/2023)Czytaj dalej
,,Wykonanie projektu budowlanego dot. utwardzenia terenów w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu"(RCKiK/18/9/2023)Czytaj dalej
,,Wykonanie projektu budowlanego dot. instalacji wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej w pomieszczeniu Pracowni Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew oraz w Pracowni Preparatyki w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (RCKiK/18/8/2023)"Czytaj dalej
Sukcesywna dostawa pojemników jednorazowego użytku na odpady medyczne dla RCKIK w Kaliszu (RCKiK/18/6/2023)Czytaj dalej
Dostawa komory laminarnej do preparatyki krwi do RCKiK w Kaliszu w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI „REACT-EU działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, pod nazwą „Wsparcie jednostki publicznej służby krwi poprzez modernizację i doposażenie w sprzęt” (RCKiK/18/5/2023)Czytaj dalej
Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej do RCKiK w Kaliszu w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI „REACT-EU działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, pod nazwą „Wsparcie jednostki publicznej służby krwi poprzez modernizację i doposażenie w sprzęt” (RCKiK/18/4/2023)Czytaj dalej
Dostawa inkubatora z wytrząsarką do RCKiK w Kaliszu w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI „REACT-EU działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, pod nazwą „Wsparcie jednostki publicznej służby krwi poprzez modernizację i doposażenie w sprzęt” (RCKiK/18/3/2023)Czytaj dalej
Przejdź do treści