Potrzebna krew o grupie Rh(-) Pamiętajmy !!! koncentrat krwinek czerwonych ma ważność 42 dni, płytki krwi 5 dni Potrzebna krew o grupie Rh(-)

Oddawanie krwi krok po kroku

1.

Zarezerwuj sobie około godziny, weź dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz zjedz beztłuszczowy posiłek przed donacją.

2.

Zgłoś się do rejestracji dawców i wypełnij kwestionariusz z pytaniami
o twój stan zdrowia.

3.

Zostanie pobrana od Ciebie próbka krwi na wstępne badanie (morfologia), a po kilku minutach zostaniesz poproszony do gabinetu lekarskiego, gdzie lekarz zakwalifikuje Ciebie do oddawania krwi lub jej składników, albo wyjaśni dlaczego dziś nie możesz oddać krwi.

4.

Skorzystaj z naszej kawiarenki, w której otrzymasz napój.

5.

Oddawanie krwi pełnej - wybierz rękę, z której chcesz oddawać krew, usiądź wygodnie na fotelu i zanim minie 10 minut oddasz jedną jednostkę krwi (450 ml). Oddawanie składników krwi różni się czasem i technicznym sposobem pobierania.

6.

Wypocznij jeszcze przez około 10-15 minut i odbierz zwrot kosztów podróży oraz czekolady, które mają uzupełnić ubytek energetyczny. Możesz też otrzymać zaświadczenie do pracy lub szkoły potwierdzające oddanie krwi w danym dniu.

kroki
Cały proces oddawania krwi pełnej trwa zwykle mniej niż jedną godzinę.
Większość ludzi czuje jedynie lekkie ukłucie igłą, a samo oddawanie krwi jest bezbolesne.
Dawca nie ma możliwości zakażenia się, gdyż okolica planowanego wkłucia jest dokładnie odkażana, a krew lub jej składniki pobierane są w warunkach sterylnych do jednorazowych, jałowych zestawów.
Co robić w dzień oddania krwi

Aby jak najlepiej się czuć podczas oddawania krwi i później, zrób następujące rzeczy:

1.

Zjedz lekki posiłek przed oddaniem krwi

2.

Pij dużo soków owocowych i wody

3.

Unikaj nadmiernego fizycznego wysiłku w dniu oddania krwi.

Uprawnienia i przywileje krwiodawców

Zwolnienie od pracy w dniu w którym oddaje krew oraz w dniu następnym i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

Zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy

Zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi, (koszt przejazdu z miejsca zamieszkania do najbliższej jednostki publicznej służby krwi)

Ekwiwalent posiłku regeneracyjnego po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kalorii

Ekwiwalent pieniężny - Dawcom rzadkich grup i dawcom, którzy przed pobraniem zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, przysługuje oprócz wymienionych uprawnień ekwiwalent pieniężny za pobraną krew i związane z tym zabiegi.

Możliwość odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa w danym roku podatkowym

Uprawnienie do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach

DODATKOWO

Po dwukrotnym oddaniu krwi bezpłatna karta identyfikacyjna GRUPY KRWI

Krwiodawca może uzyskać bezpłatne wyniki badań laboratoryjnych krwi (grupa krwi, morfologia, badania wirusologiczne w kierunku zarażenia wirusami HIV, HCV, HBV czy kiłą)

Uprawnienia Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi

Bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu ceny

Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia
Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia

Możliwość uzyskania zniżek w komunikacji miejskiej (różne przepisy w różnych miastach)

Zniżki i ulgi w schroniskach, hotelach, sklepach i punktach usługowych zrzeszonych wokół inicjatywy „Dawcom w Darze”

Więcej szczegółów znajdziesz na dawcomwdarze.pl oraz www.razemdladawcow.pl

Jak otrzymać tytuł i odznakę Honorowego Dawcy Krwi?
1.

Tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” i brązowa odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia”
- kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników
- mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników

2.

Tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” i srebrna odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”
- kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników
- mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników

3.

Tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” i złota odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”
- kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników
- mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników

w/w odznaki wraz z legitymacjami wydaje PCK na podstawie danych przekazanych przez RCKiK

Podstawowe pojęcia i uprawnienia związane z ulgami i przywilejami dla honorowych dawców krwi określa ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

Przejdź do treści