Potrzebna krew o grupie Rh(-) Pamiętajmy !!! koncentrat krwinek czerwonych ma ważność 42 dni, płytki krwi 5 dni Potrzebna krew o grupie Rh(-)

Przetwarzanie danych osobowych


Klauzula informacyjna dla uczestników Programu Lojalnościowego

Na podstawie art.13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej : RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych ...

Na podstawie art.13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej : RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu ul. Kaszubska 9, e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl, tel. 62 76 73 889
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu: e-mail iod@krwiodawstwo.kalisz.pl lub pod nr tel. +48 518 053 702
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) (tj. zgody osoby, której dane dotyczą) w celach marketingowych i informacyjnych w szczególności związanych z Programem Lojalnościowym.
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do Programu Lojalnościowego.
 8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podwykonawcy administratora.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Czytaj dalej

Przejdź do treści