Potrzebna krew o grupie Rh(-) Pamiętajmy !!! koncentrat krwinek czerwonych ma ważność 42 dni, płytki krwi 5 dni Potrzebna krew o grupie Rh(-)

Przetargi powyżej 130000 zł

Dostawa i instalacja dwunastu sztuk wagomieszarek do pobierania krwi pełnej na potrzeby RCKiK w Kaliszu (RCKiK/18-I/12/2024)Czytaj dalej
Dostawa samochodu do przewozu 17 osób dla RCKiK w Kaliszu (RCKiK/18-I/11/2024)Czytaj dalej
Dostawa roztworu 4% cytrynianu sodu dla RCKiK w Kaliszu (RCKiK/18-I/10/2024)Czytaj dalej
Dostawa energii elektrycznej dla RCKiK w Kaliszu (RCKiK/18-I/9/2024)Czytaj dalej
Dostawa probówek i sprzętu jednorazowego użytku do badań laboratoryjnych dla RCKiK w Kaliszu (część1-2) (RCKiK/18-I/8/2024)Czytaj dalej
„Dostawa samochodu osobowego z napędem elektrycznym dla RCKiK w Kaliszu” (RCKiK/18-I/7/2024).Czytaj dalej
„Dostawa samochodu do przewozu 9 osób i transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Kaliszu” (RCKiK/18-I/6/2024)Czytaj dalej
Dostawa jednorazowych pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi i jej składników dla RCKiK w Kaliszu (RCKiK/18-I/5/2024)Czytaj dalej
Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z RCKiK w Kaliszu (RCKiK/18-I/4/2024)Czytaj dalej
Dostawa samochodu osobowego z napędem elektrycznym dla RCKiK w Kaliszu.Czytaj dalej
Przejdź do treści