Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-)

Przetargi powyżej 130000 zł

Dostawa rozłącznych zestawów do plazmaferezy do posiadanych przez RCKiK w Kaliszu separatorów PCS2 i MCS firmy Haemonetics (RCKiK/18-I/4/2023)Czytaj dalej
"Dostawa zestawów jednorazowego użytku do inaktywacji patogenów w osoczu kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Macotronic B2" (RCKiK/18-I/3/2023)Czytaj dalej
Dostawa filtrów antyleukocytarnych do KKCz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu RCKiK/18-I/2/2023Czytaj dalej
Przejdź do treści