POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW

Opłaty za krew i jej składniki

Opłaty za krew i jej składniki dostępne w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku   na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2021 r. (Dz. U. z dnia 12.10.2020 r., poz. 1768), z dniem 1 stycznia 2021 roku wprowadzam obowiązek stosowania n/w nowych opłat za wydawaną przez RCKiK w Kaliszu krew i jej składniki       

Zał. Nr 1 Opłata za KREW – SZPITALE 2021 rok

Zał. Nr 2 Cennik usług laboratoryjnych szpitale 2021 rok

 

Przejdź do treści