Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-)

Opłaty za krew i jej składniki

Opłaty za krew i jej składniki dostępne w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2021 r w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2022 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1353)

Zał. nr. 1 Cennik badań dla szpitali 2023

Zał. nr.2  Cennik Krew i preparaty 2023

Przejdź do treści