Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-)

Klienci zewnętrzni

Kontakty podejmowane przez klientów zewnętrznych

Zgodnie z zaleceniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad przyjmowania klientów zewnętrznych w niektórych jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu przedstawia poniżej tabelaryczną informację na temat kontaktów podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec RCKiK w Kaliszu za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia Nr 9, poz. 60).

 

Informacje dotyczące kontaktów podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec RCKiK w Kaliszu za okres od 1 stycznia do 31 GRUDNIA 2023 r.

Data kontaktuNazwa klientaForma działalnościFunkcja osoby występującej w imieniu klienta zewn.Sposób podejmowania kontaktuOkreślenie sprawy, której dotyczył kontaktOkreślenie wpływu (rezultatu) jaki wywarł kontakt
27.12.2023RocheSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuOmówienie dotychczasowej współpracy--------------------------
11.12.2023Terumo BCT PolskaSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuOmówienie bieżącej współpracy--------------------------
11.12.2023DiahemSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuOmówienie bieżącej współpracy--------------------------
05.12.2023Maco Pharma PoloniaSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuOmówienie bieżącej współpracy--------------------------
22.11.2023Terumo BCT PolskaSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuOmówienie bieżącej współpracy--------------------------
14.11.2023NovohemoSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuPrzedstawienie ofert firmy--------------------------
07.11.2023HaemoSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuPrzedstawienie ofert firmy--------------------------
04.07.2023Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuPrzedstawienie oferty firmy--------------------------
24.05.2023HaemoSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuOmówienie stanu zużycia zestawów do plazmaferezy--------------------------
23.05.2023RocheSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuOmówienie propozycji aneksowania umowy--------------------------
26.04.2023Terumo BCT PolskaSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuOmówienie przebiegu szkolenia nowo zatrudnionych pracowników obsługujących separator płytkowy w Pracowni Pobierania--------------------------

[1] w przypadku stowarzyszeń, fundacji lub innych organizacji należy podać źródło finansowania ich działalności
[2] w szczególności w zakresie produktów leczniczych lub wyrobów medycznych
[3] w szczególności w zakresie zakupów produktów leczniczych lub wyrobów medycznych

Przejdź do treści