Klienci zewnętrzni

Kontakty podejmowane przez klientów zewnętrznych

Zgodnie z zaleceniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad przyjmowania klientów zewnętrznych w niektórych jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu przedstawia poniżej tabelaryczną informację na temat kontaktów podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec RCKiK w Kaliszu za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia Nr 9, poz. 60).

 

Informacje dotyczące kontaktów podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec RCKiK w Kaliszu za okres od 1 stycznia do 31 GRUDNIA 2021 r.

Data kontaktuNazwa klientaForma działalnościFunkcja osoby występującej w imieniu klienta zewn.Sposób podejmowania kontaktuOkreślenie sprawy, której dotyczył kontaktOkreślenie wpływu (rezultatu) jaki wywarł kontakt
30.11.2021HaemoSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuPrzedstawienie oferty firmy--------------------------
17.11.2021Novo NordiscSp. z o.o.Senior Key Account ManagerWizyta w RCKiK w KaliszuOmówienie sposobu informowania lekarzy z Wielkopolski o szkoleniach organizowanych przez firmę Novo Nordisc w zakresie krwiolecznictwa --------------------------
05.07.2021Terumo BCTSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuOmówienie bieżącej współpracy --------------------------
28.05.2021NovohemoSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuOmówienie bieżącej współpracy.--------------------------
24.05.2021Roche PolskaSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuOmówienie bieżącej współpracy --------------------------
29.04.2021Roche PolskaSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuOmówienie bieżącej współpracy.
27.04.2021M2M TeamSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuOmówienie bieżącej współpracy.--------------------------
06.04.2021Fresenius Kabi PolskaSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuOmówienie bieżącej współpracy.--------------------------
26.03.2021Roche PolskaSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuOmówienie bieżącej współpracy.--------------------------
22.03.2021Roche PolskaSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuOmówienie bieżącej współpracy.--------------------------
11.03.2021Supra BrokersSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuOmówienie bieżącej współpracy.--------------------------
10.03.2021Copernicus DiagnosticsSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuOmówienie bieżącej współpracy.--------------------------
18.02.2021EclipseSp. z o.o.Przedstawiciel handlowy firmy GreinerWizyta w RCKiK w KaliszuOmówienie bieżącej współpracy.--------------------------
08.02.2021Terumo BCTSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuOmówienie bieżącej współpracy.--------------------------

[1] w przypadku stowarzyszeń, fundacji lub innych organizacji należy podać źródło finansowania ich działalności
[2] w szczególności w zakresie produktów leczniczych lub wyrobów medycznych
[3] w szczególności w zakresie zakupów produktów leczniczych lub wyrobów medycznych

Przejdź do treści