POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW

Klienci zewnętrzni

Kontakty podejmowane przez klientów zewnętrznych

Zgodnie z zaleceniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad przyjmowania klientów zewnętrznych w niektórych jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu przedstawia poniżej tabelaryczną informację na temat kontaktów podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec RCKiK w Kaliszu w  2019 r.

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2006 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia Nr 15, poz. 76).

 

Informacje dotyczące kontaktów podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec RCKiK w Kaliszu za okres od 1 stycznia do 31 GRUDNIA 2020r.

Data kontaktuNazwa klientaForma działalnościFunkcja osoby występującej w imieniu klienta zewn.Sposób podejmowania kontaktuOkreślenie sprawy, której dotyczył kontaktOkreślenie wpływu (rezultatu) jaki wywarł kontakt
08.10.2020MacopharmaSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuPrzedstawienie oferty.--------------------------
25.09.2020HemoSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuPrzedstawienie oferty.--------------------------
24.09.2020Color TradingSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuPrzedstawienie oferty.--------------------------
23.09.2020Forel MedicalJednoosobowa działalność gospodarczaPrzedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuPrezentacja urządzenia--------------------------
15.09.2020Abbott Laboratories PolandSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuPrzedstawienie oferty.--------------------------
09.09.2020Copernicus DiagnosticSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuPrzedstawienie oferty.--------------------------
09.09.2020DiahemSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuPrzedstawienie oferty.--------------------------
03.09.2020HaemoSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuOmówienie bieżącej współpracy i prezentacja oferty.
27.08.2020Copernicus DiagnosticSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuOmówienie bieżącej współpracy i uzgodnienie terminu kolejnej wizyty.--------------------------
29.07.2020Roche PolskaSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuOmówienie bieżącej współpracy.--------------------------
10.07.2020M2M TeamSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuOmówienie bieżącej współpracy i prezentacja oferty.--------------------------
10.07.2020Terumo BCTSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuOmówienie bieżącej współpracy i prezentacja oferty.--------------------------
25.05.2020Terumo BCTSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuWizyta biznesowa--------------------------
24.04.2020Urząd Marszałkowski Województwa WielkopolskiegoSp. z o.o.Członek ZarząduWizyta w RCKiK w KaliszuWizyta biznesowaprzekazanie maseczek ochronnych
06.03.2020DiahemSp. z o.o.DyrektorWizyta w RCKiK w KaliszuWizyta biznesowa--------------------------
19.02.2020RocheSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuWizyta kurtuazyjna--------------------------
19.02.2020M2M TeamSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuWizyta biznesowa--------------------------
17.02.2020Terumo BCTSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuWizyta biznesowa--------------------------
06.02.2020Biomed LublinS. A.DyrekcjaWizyta w RCKiK w KaliszuWizyta biznesowa--------------------------

[1] w przypadku stowarzyszeń, fundacji lub innych organizacji należy podać źródło finansowania ich działalności
[2] w szczególności w zakresie produktów leczniczych lub wyrobów medycznych
[3] w szczególności w zakresie zakupów produktów leczniczych lub wyrobów medycznych

Przejdź do treści