POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW

Archiwum przetargów

Dostawa aparatu do pobierania osocza metodą automatycznej aferezy (RCKiK/18-I/10/2020)Czytaj dalej
Dostawa do siedziby Zamawiającego urządzenia do inaktywacji czynników chorobotwórczych w osoczu metodą Theraflex MBPlasma Macotronic wraz z 480 zestawami jednorazowego użytku do inaktywacji patogenów w osoczu kompatybilnych z ww. urządzeniem (RCKiK/18-I/9/2020)Czytaj dalej
Dostawa materiałów dezynfekcyjnych dla RCKiK w Kaliszu (RCKiK/18/23/2020)Czytaj dalej
Dostawa zestawów jednorazowego użytku do inaktywacji patogenów w osoczu (RCKiK/18/19/2020)Czytaj dalej
Dostawa materiałów medycznych (RCKiK/18/22/2020)Czytaj dalej
Dostawa artykułów spożywczych (RCKIK/18/20/2020)Czytaj dalej
Dostawa środków czystości i sprzętu do utrzymania czystości dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kalisz (RCKiK/18/18/2020)Czytaj dalej
Dostawa artykułów biurowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (RCKiK/18/17/2020)Czytaj dalej
Dostawa roztworu 4% cytrynianu sodu (RCKiK/18/16/2020)Czytaj dalej
Dostawa probówek do próżniowego systemu pobierania krwi (RCKiK/18/15/2020)Czytaj dalej
Przejdź do treści